بررسی ارزيابی خصوصيات تصوير نوری حاصل از فلورفورهای با طول موج

شوقی, حامد and حجازی, مرجانه and عقابيان, محمدعلی and مسعودی, رضا and محمدزضا, هانيه and شيرکوند, افشان (2008) بررسی ارزيابی خصوصيات تصوير نوری حاصل از فلورفورهای با طول موج. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 5 (3،4). 0-0. ISSN 3319-1735

[img]
Preview
Text
Lasers in Medicine-v5n3p0-fa(5).pdf

Download (517kB) | Preview
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=87&sid=1&slc_la...

Abstract

خلاصه جهت آشکارسازی چشمه های فلورسانس در بافت بيولوژيک بکار می عمق کم تصويربرداری به علت جذب بالای پرتوهای نوری توسط باف ت های ، بيولوژيک حاوی هموگلوبين و اکسی هموگلوبين در محدوده طول موج مرئی وابسته به عمق و توان تفکيک در ناحيه طول موج طراحی و فانتوم معادل بافت طراحی و پياده سازی گرديد فانتوم بر روی منابع کروی فلئورسنت تهيه شدند حاصل شده بصورت نظری با استفاده برای يک منبع کروی در يک محيط يکنواخت نامحدود ارزيابی شد FRI می تواند عمق منبع نقطه ای با قطر منابع نقطه ای با قطر داخلی می تواند در کاربردهای تصويربرداری سطحی مورد استفاده قرار گيرد (FRI) تصوير برداری فلورسانس در مد بازتابشیFRI رود. محدوديت عمده سيست م های400 تا 600 نانومتر می باشد . هدف از اين(PSF) شامل تابع نقطه گستر FRI مطالعه، تعيين خصوصيات تصاوير. سپس FRI 635 نانومتر می باشد . در اين تحقيق يک سامانه. اين تصاوير از تصوير (d) به ازای ضخامت های مختلف FRI تصاويرPSF . وابسته به عمق بدست آيد PSF گشتند تا (deconvolve) اصلی واپيچش. توان تفکيک (diffusion) از حل معادله پخشبا توجه به معيار رايلی تا عمق 3 ميلی متر محاسبه گشت . نتايج بدست آمده نشان می دهد که سامانه FRI سامانه2 ميليمتر را با خطای نسبتا کمی در عمق 2 تا 5 ميليمتر تخمين بزند و همچنين2 ميليمتر به فاصله 4 ميليمتر واقع در عمق 3 ميلی متر را بوضوح تفکيک کند و بنابراين.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تصوير برداری فلورسانس بازتابشی، تابع نقطه گستر، توان تفکيک، عمق، فانتوم،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 26 Oct 2015 10:36
Last Modified: 26 Oct 2015 10:36
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4145

Actions (login required)

View Item View Item