بررسی میزان رضایتمندی از زندگی در معلولین ضایعات نخاعی استان بوشهر سال1386

دریاپور, عزت and حاتمی, گیسو and معتمد, نیلوفر (2007) بررسی میزان رضایتمندی از زندگی در معلولین ضایعات نخاعی استان بوشهر سال1386. Other thesis, دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

[img] Text
daryapoor.ezat1.docx

Download (85kB)
Official URL: http://dlib.bpums.ac.ir

Abstract

مقدمه بررسي رضايتمندي از زندگي يك جزء كليدي براي ارزيابي عاقبت افرادي است كه دچار آسيب‌ نخاعي شده‌اند. مواد و روش‌ها در يك مطالعه مقطعي تمام نخاعي استان بوشهر به صورت مصاحبه حضوري مورد بررسي قرار گرفتند. در اين مصاحبه‌ها پرسش‌نامه تكميل شد. پرسشنامه اول مربوط به اطلاعات دموگرافيك شامل سن، جنس، وضعيت تاهل، زمان حادثه، علت حادثه، سطح تحصيلات و شغل ........بود. پرسشنامه دوم بررسي عوارض طبي و عصبي عضلاني را شامل مي‌شد. وابستگي فيزيكي، حركت و شغل، پذيرش معلول در جامعه و خودكفايي اقتصادي را در بر مي‌گرفت و پرسشنامه چهارم، رضايتمندي از هشت بعد حملا و نقل در جامعه، پيشرفت‌هاي تحصيلي، موقعيت‌هاي استخدام، درآمد، موقعيت‌هاي اجتماعي، تفريحي و موقعيت‌هاي ازدواج را بررسي مي‌كرد. پس از ورود اطلاعات به كاميوتر، با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار، فاصله اطمينان)، آزمون‌هاي x2 و T-test – student ، ضريب همبستگي پيرسون، دگرسيون آناليز، با استفاده از نرم افزار 10- spss – version اطلاعات تجزيه و تحليل شد. نتايج از 172 نفر معلول نخاعي، %8/69 مذكر و سن ميانگين موقع مصاحبه 01/31 با انحراف معيار 48/16 بود. بيشترين علت معلوليت نخاعي در بوشهر تصادفات بود كه 2/44% اين نمونه‌ها راشامل مي‌شد. 8/98% معلولين نخاعي دچار عوارض عوارض طبي ظرف 3 سال گذشته بودند. كمترين ميزان رضايتمندي مربوط به ابعاد حمل و نقل در جامعه، روابط جنسي و ميزان درآمد بود كه اين مسئله به سن و جنس و سطح آسيب ارتباطي نداشت. بحث روابط جنسي، جمل و نقل در جامعه، و بنيه اقتصادي سه بعد با حداقل رضايتمندي در معلولين نخاعي استان بوشهر بود و اين سه بعد اثر قابل ملاحظه‌اي روي رضايتمندي كلي از زندگي داشت. واژه‌ها ضايعات نخاعي، عوارض طبي، عوارض اسكلتي – عضلاني –رضايتمندي از زندگي.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: ریحانه فقیهیان
Date Deposited: 17 Aug 2014 07:29
Last Modified: 17 Aug 2014 07:29
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/415

Actions (login required)

View Item View Item