تأثير الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کيفيت زندگی مادران دارای نوجوان مبتلا به کم خونی فقرآهن

سيد نعمت اله روشن, فاطمه السادات and ناوی پور, حسن and الحانی, فاطمه (2014) تأثير الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کيفيت زندگی مادران دارای نوجوان مبتلا به کم خونی فقرآهن. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 27-40. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v3n2p27-fa.pdf

Download (765kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=301&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: کم خونی فقرآهن شايع‌ترين بيماری خونی بوده و مانند ساير بيماری‌های مزمن، جنبه‌های کيفيت زندگی بيمار و مادر به عنوان مراقب اصلی را تحت تأثير قرار می‌دهد. مطالعه حاضر به منظور تعيين اثر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کيفيت زندگی مادران دارای نوجوان مبتلا به کم خونی فقرآهن در سال 1392 و در شهر تهران انجام گرديده است. روش: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربی از نوع کاربردی است که با انتخاب 60 مادر دختر نوجوان مبتلا به کم خونی فقرآهن در دو گروه آزمون و کنترل از طريق نمونه‌گيری مبتنی بر هدف انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و فرم کوتاه کيفيت زندگی سازمان جهانی بهداشت می‌باشد. الگوی توانمندسازی خانواده محور در گروه آزمون اجرا و پس آزمون 5/1 ماه بعد از مداخله انجام شد. يافته‌ها: ميانگين امتياز کيفيت زندگی مادران قبل از مداخله در گروه آزمون برابر با 89/6 ±63/54 و در گروه کنترل برابر با 66/7±50/54 بود که با آزمون تی‌مستقل بين دو تفاوت معناداری وجود نداشت (94/0=p) در حالی که بعد از مداخله ميانگين امتياز کيفيت زندگی مادران در گروه آزمون برابر با 20/4±13/60 و در گروه کنترل برابر با 09/7±46/54 گرديد که با آزمون تی‌مستقل اختلاف معناداری بين ميانگين نمرات کيفيت زندگی دو گروه مشاهده گرديد (001/0p<). همچنين با انجام آزمون تی‌زوجی قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون از نظر نمرات کيفيت زندگی تفاوت معناداری (001/0p<) مشاهده شد. در حالی که در گروه کنترل اين اختلاف معنادار نبود (851/0=p). نتيجه‌گيری: نتايج پژوهش نشان داد که اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور در افزايش کيفيت زندگی مادران دارای نوجوان مبتلا به کم خونی فقرآهن مؤثر بوده است. پيشنهاد می‌شود پژوهش‌هايی در سطح وسيع‌تر در زمينه اثربخشی اين الگو برای ساير بيماری‌های مزمن نيز انجام گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کیفیت زندگی، توانمندسازی، کم خونی فقرآهن، دختران نوجوان، مادران،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Nov 2015 03:59
Last Modified: 01 Nov 2015 03:59
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4152

Actions (login required)

View Item View Item