بررسی ديدگاه بيماران درباره ميزان رعايت معيارهای اخلاق حرفه‌ای در عملکرد پرستاری

دهقانی, علی and اردوبادی, نگار and شمسی زاده, مرتضی and پروينيان نسب, علی محمد and طالبی, ميترا (2014) بررسی ديدگاه بيماران درباره ميزان رعايت معيارهای اخلاق حرفه‌ای در عملکرد پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 76-84. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v3n2p76-fa.pdf

Download (267kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=313&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: اخلاق پرستاری جزء ماهيت ذاتی حرفه پرستاری است و رعايت آن همان انتظاراتی است که بيماران از مؤسسات خدمات بهداشتی و درمانی دارند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان رعايت معيارهای اخلاق حرفه‌ای در عملکرد پرستاری از ديدگاه بيماران در سال 1391 صورت گرفت. روش: اين پژوهش يک مطالعه تحليلی است که با مشارکت 504 بيمار بستری در بخش‌های داخلی و جراحی بيمارستان‌های آموزشی شهرستان جهرم با استفاده از نمونه‌گيری سهميه‌ای انجام گرديد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته 22 سؤالی بود که رعايت اخلاق حرفه‌ای را در سه بعد مسؤوليت‌پذيری، ارتقاء کيفيت مراقبت و احترام به بيمار بررسی می‌نمود. آناليز اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS v.16 و آزمون‌های مربوطه انجام گرديد. يافته‌ها: نتايج بيانگر آن بود که از ديدگاه بيماران، پرستاران در بعد مسؤوليت‌پذيری 40%، در بعد ارتقاء کيفيت مراقبت از بيمار 45% و در بعد احترام به بيمار 69% معيارهای اخلاق حرفه‌ای را به طور مطلوب رعايت می‌کردند. آزمون تی‌مستقل بين نوع بخش (بخش داخلی و جراحی) و رعايت اخلاق حرفه‌ای در بعد مسؤوليت‌پذيری ارتباط معناداری نشان داد (3/2=R ، 03/0=p). همچنين بين سن و رعايت اخلاق حرفه‌ای نيز ارتباط معناداری بود. نتيجه‌گيری: براساس ديدگاه بيماران ميزان رعايت اخلاق حرفه‌ای در هر کدام از ابعاد مورد بررسی به ميزان نسبتاً مطلوبی رعايت شده است. لذا پيشنهاد می‌شود با برگزاری دوره‌های بازآموزی مؤثر در اين زمينه و برداشتن موانع موجود شاهد رعايت بهتر اخلاق حرفه‌ای در سيستم بهداشتی درمانی بود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اخلاق، حرفه‌ای شدن، پرستاری، بیماران،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Nov 2015 03:59
Last Modified: 13 Nov 2017 06:10
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4157

Actions (login required)

View Item View Item