رابطه قاطعيت و تفکر انتقادی در دانشجويان پرستاری

تقوی لاريجانی, ترانه and مردانی حموله, مرجان and رضائی, نسرین and قدیریان, فتانه and رشیدی, اعظم (2014) رابطه قاطعيت و تفکر انتقادی در دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 32-40. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v3n1p32-fa.pdf

Download (691kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=289&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: قاطعيت و تفکر انتقادی به دانشجويان پرستاری در جهت عملکرد تحصيلی آنان ياری می‌رساند. هدف اين مطالعه تعيين رابطه بين قاطعيت و تفکر انتقادی در دانشجويان پرستاری بوده است. روش: اين مطالعه تحليلی و همبستگی با مشارکت 213 نفر از دانشجويان پرستاری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391 انجام شد. روش نمونه‌گيری به صورت در دسترس بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌های تفکر انتقادی کاليفرنيا و قاطعيت گمبريل و ريچی بودند. تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS v.16 و با بهره‌گيری از آزمون‌های آناليز واريانس، کای‌دو و ضريب همبستگی پيرسون انجام شد. يافته‌ها: نمره کلی قاطعيت دانشجويان 79/1215/68 و نمره کلی تفکر انتقادی آنان 38/332/9 به دست آمد. 7/89% دانشجويان سطح قاطعيت متوسط داشتند و 8/94% آنان تفکر انتقادی زير سطح هنجار داشتند. بين قاطعيت و تفکر انتقادی دانشجويان پرستاری همبستگی مستقيم وجود داشت (045/0=r) در حالی که از نظر آماری معنادار نبود (510/0=p). نتيجه‌گيری: با توجه به نتايج مطالعه حاضر، لازم است در راهبردهای آموزشی برنامه درسی پرستاری جهت ارتقای مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجويان پرستاری، بازنگری صورت گيرد. در صورتی که هدف، توسعه حرفه‌ای و تربيت پرستاران قاطع باشد، کوشش‌ها بايد در جهت شناسايی و کمک به دانشجويان به ويژه آنان که از تفکر انتقادی پايين برخورد می‌باشند، متمرکز گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: قاطعیت، تفکر انتقادی، دانشجوی پرستاری
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Nov 2015 04:00
Last Modified: 06 Nov 2017 09:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4173

Actions (login required)

View Item View Item