بررسی رابطه بين ابعاد سرمايه اجتماعی با فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بيمارستان‌های دانشگاهی شهر خرم‌آباد

سپهوندی, محمدعلی and موحدی, یزدان and عزیزی, امیر and لشنی, آرزو and محمدزادگان, رضا (2014) بررسی رابطه بين ابعاد سرمايه اجتماعی با فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بيمارستان‌های دانشگاهی شهر خرم‌آباد. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 41-50. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v3n1p41-fa.pdf

Download (706kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=290&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: در سال‌های اخير سازه نوينی تحت عنوان سرمايه اجتماعی توجه خاصی را به خود جلب کرده است. مطالعات انجام شده در زمينه فرسودگی شغلی نشان می‌دهد که سرمايه اجتماعی از عوامل مهم و تأثيرگذار بر فرسودگی شغلی می‌باشد؛ از اين رو پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين ابعاد سرمايه اجتماعی با فرسودگی شغلی در ميان پرستاران زن انجام شد. روش: جامعه آماری مورد مطالعه در اين تحقيق شامل کليه پرستاران زن شاغل در بيمارستان‌های دانشگاهی خرم‌آباد در سال 1392 بودند و 180 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای انتخاب حجم نمونه از هر بيمارستان از روش تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ابعاد سرمايه اجتماعی پانتام و فرسودگی شغلی ماسلاچ استفاده شد. اطلاعات جمع‌آوری شده به کمک روش‌های آماری توصيفی شامل ميانگين و انحراف معيار و روش‌های آماری استنباطی شامل ضريب همبستگی و تحليل رگرسيون، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته‌ها: نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چند گانه نشان داد که بين ابعاد سرمايه اجتماعی و فرسودگی شغلی در پرستاران همبستگی معناداری وجود دارد، همچنين ابعاد سرمايه اجتماعی می‌توانند 23% واريانس فرسودگی شغلی پرستاران را تبيين کنند، به طوری که مؤلفه‌های روابط اجتماعی غيررسمی با بتای 367/0- و تنوع در معاشرت‌ها و دوستی‌ها با 636/0- در پيش‌بينی نتايج مؤثر هستند اما بين مؤلفه‌های اعتماد با بتای 47%- ، بخشش و روحيه داوطلبی 008/0- و رهبری و مشارکت مدنی 232/0- در پيش‌بينی نتايج مؤثر نبودند. نتيجه‌گيری: با توجه به ارتباط بين سرمايه اجتماعی و فرسودگی شغلی، به نظر می‌رسد سرمايه اجتماعی از طريق کاهش فرسودگی شغلی باعث ارتقای عملکرد پرستاران شود؛ لذا به نظر می‌رسد تلاش در جهت افزايش و ارتقاء ابعاد سرمايه اجتماعی در ميان پرستاران، ضروری است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سرمایه اجتماعی، فرسودگی شغلی، پرستاران زن،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Nov 2015 04:00
Last Modified: 01 Nov 2015 04:00
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4174

Actions (login required)

View Item View Item