مقايسه ی تأثير دو روش پيام کوتاه (تعاملی و غير تعاملی) بر تبعيت از رژيم درمانی ضد انعقاد در بيماران با دريچه مصنوعی قلب

سدری, نادیا and اسدی نوقابی, احمدعلی and ذوالفقاری, میترا and حقانی, حمید and توان, اصغر (2014) مقايسه ی تأثير دو روش پيام کوتاه (تعاملی و غير تعاملی) بر تبعيت از رژيم درمانی ضد انعقاد در بيماران با دريچه مصنوعی قلب. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 1-11. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v2n4p1-fa.pdf

Download (764kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=247&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: يکی از مهمترين عوارض تعويض دريچه، اختلال عملکرد دريچه می‌باشد که به صورت عوارض ترومبوليتيک و آمبولی سيستماتيک بروز می‌دهد. بنابراين اين بيماران به مصرف ضد‌انعقاد با وارفارين نياز دارند. مصرف ناصحيح ضد‌انعقاد باعث عوارض ترومبو‌آمبوليسم و خونريزی در بيماران با دريچه مکانيکی است زيرا تبعيت از مصرف آن بسيار ضعيف می‌باشد. اين مطالعه با هدف مقايسه تأثير دو روش پيام کوتاه (تعاملی و غير تعاملی) بر تبعيت از رژيم درمانی ضد انعقاد بيماران با دريچه مصنوعی قلب انجام شد. روش: اين مطالعه، يک کارآزمايی بالينی است که بر روی 90 نفر از بيماران واجد شرايط که به بيمارستان امام خمينی شهر تهران مراجعه کردند به مدت 3 ماه انجام شد. بيماران توسط قرعه‌کشی به سه گروه 30 نفره کنترل، تعاملی و غير تعاملی تقسيم شدند. پرسشنامه پژوهشگر ساخته توسط بيماران تکميل و ميزان INR آنها ثبت گرديد. به همه بيماران بروشور آموزشی داده شد و شماره تلفن آنها دريافت و چگونگی استفاده از پيام کوتاه به آنها آموزش داده شد. برای گروه کنترل هيچ پيامی ارسال نشد. در گروه غير تعاملی، هر هفته چهار پيام آموزشی به مدت سه ماه ارسال گرديد. در گروه تعاملی، علاوه بر ارسال پيام‌های آموزشی، بيماران با پرسيدن سؤالات خود با پژوهشگر ارتباط دوطرفه داشتند. بعد از مداخله هر سه گروه مجدداً پرسشنامه پژوهشگر ساخته را تکميل و ميزان تبعيت آنها با پرسشنامه و INR سنجيده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 16-SPSS و آزمون‌های دقيق فيشر، کای دو، تی زوج و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: نتايج پژوهش نشان داد بين سه گروه قبل از مداخله از لحاظ ميزان تبعيت از رژيم دارويی (43/0=P) و رژيم غذايی (84/0P=) اختلاف معنی‌دار آماری وجود نداشت اما بعد از سه ماه اختلاف معنی‌دار بين سه گروه در تبعيت از رژيم درمانی ضد‌انعقاد ايجاد شد (001/0≥P). همچنين ميانگين نمره تبعيت از رژيم درمانی در گروه تعاملی بعد از مداخله بالاتر از دو گروه ديگر بود. ميزان PT و INR بين سه گروه بعد از سه ماه تفاوت معنی‌دار نشان نداد (18/0P=). بر اساس آزمون تی زوج ميزان PT و INR بعد از مداخله در گروه غير تعاملی با (008/0P=) و در گروه تعاملی با (001/0≥P) از لحاظ آماری معنی‌دار شدند و در گروه کنترل اختلاف معنی‌دار نداشت (9/0=P). نتيجه‌گيری: آموزش از طريق پيام کوتاه به صورت تعاملی، می‌تواند تبعيت از رژيم درمانی ضد‌انعقاد را در بيماران با دريچه مصنوعی قلب افزايش دهد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آنتی¬کواگولانت، تبعیت از رژیم درمانی، سرویس پیام کوتاه، تعویض دریچه قلب،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Nov 2015 04:01
Last Modified: 01 Nov 2015 04:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4193

Actions (login required)

View Item View Item