بررسی روايی و پايايی نسخه فارسی پرسشنامه خودپنداری حرفه‌ای پرستاران (NSCQ)

باديه پيمای جهرمی, زهره and کشاورزی, ساره and جهان بین, ایران (2014) بررسی روايی و پايايی نسخه فارسی پرسشنامه خودپنداری حرفه‌ای پرستاران (NSCQ). نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 63-71. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v2n4p63-fa.pdf

Download (745kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=275&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: خودپنداری حرفه‌ای پرستاران به عنوان اطلاعات و عقايدی است که پرستاران راجع به نقش خود، ارزش‌ها و رفتارهايشان دارند. برای درک بهتر پرستاران و حل بحران پرستاری، نياز به توسعه ابزاری اختصاصی برای اندازه‌گيری خودپنداری حرفه‌ای پرستاران وجود دارد. پرسشنامه خودپنداری حرفه‌ای پرستاران (Nurse Self-Concept Questionnaire: NSCQ) که توسط Cowin و همکاران تهيه و تنظيم شده است جهت ارزيابی خودپنداری حرفه‌ای پرستاران استفاده می‌شود. هدف از انجام اين پژوهش اعتبارسنجی نسخه فارسی اين پرسشنامه و آماده‌سازی آن به عنوان يک ابزار در ارزيابی خودپنداری حرفه‌ای پرستاران در جمعيت ايرانی می‌باشد. روش: در اين پژوهش مقطعی تحليلی از نوع روان‌سنجی و اعتباريابی آزمون 200 پرستار شاغل در بيمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1391 به روش سرشماری وارد مطالعه شدند و پرسشنامه خودپنداری حرفه‌ای را تکميل نمودند. سنجش پايايی پرسشنامه به روش دو نيمه‌سازی و ضريب آلفای کرونباخ صورت گرفت. جهت سنجش روايی اين پرسشنامه نيز از تحليل عاملی اکتشاف روايی سازه و ضريب همبستگی اسپيرمن براون استفاده شد. يافته‌ها: ضرايب همبستگی اسپيرمن براون و آلفای کرونباخ به ترتيب 84/0 و 97/0 به دست آمد. نتايج تحليل عاملی به کمک روش مؤلفه‌های اصلی و با استفاده از چرخش اکوامکس نشان داد که اين پرسشنامه دارای شش عامل عزت نفس پرستاری، ارتباطات، رهبری، دانش، مراقبت و ارتباط با همکاران می‌باشد. اين عوامل بيش از 63/76% از واريانس کل را تبيين می‌کنند. روايی سازه زيرمقياس‌های اين پرسشنامه نيز با يکديگر تأييد شد. دامنه اين ضرايب از 41/0 تا 75/0 در نوسان بود و کليه آن‌ها معنادار بودند. نتيجه‌گيری: به طور کلی پرسشنامه خودپنداری حرفه‌ای پرستاران کوين می‌تواند ابزاری روا و پايا در ارزيابی خودپنداری حرفه‌ای پرستاران ايرانی باشد. پيشنهاد می‌شود در مطالعات آتی محققان برروی نمونه‌های بيشتر و گروه‌های مختلف تمرکز داشته باشند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پرسشنامه، خودپنداری، پرستاری، روایی، پایایی،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Nov 2015 04:02
Last Modified: 04 Nov 2017 08:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4198

Actions (login required)

View Item View Item