بررسی حساسیت میکروارگانیسم های ایجاد کننده عفونت دستگاه ادراری نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف در بزرگسالان سرپایی در شهر بوشهر در سال 1385

توکلی, مریم and وحدت, کتایون and بحتوئی, مهرزاد and معتمد, نیلوفر (2007) بررسی حساسیت میکروارگانیسم های ایجاد کننده عفونت دستگاه ادراری نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف در بزرگسالان سرپایی در شهر بوشهر در سال 1385. Other thesis, دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

[img] Text
tavakoli.m1.docx

Download (46kB)
Official URL: http://dlib.bpums.ac.ir

Abstract

مقدمه عفونت‌هاي مجاري ادراري جزو شايعترين عفونت هاي بيماران سرپايي و بيماران بستري در بيمارستان هستند که مقاومت در حال افزايشي را نسبت به آنتي‌بيوتيک ها نشان مي‌دهند و در اکثر موارد به خصوص موارد سرپايي درمان بيمار بدون انجام کشت و به صورت تجربي انجام مي‌شود که انتخاب نوع آنتي بيوتيک بر اساس آخرين نتايج کشت ميکروبي ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراري در همان جامعه صورت مي گيرد. هدف هدف از اين مطالعه بررسي حساسيت ميکروارگانيسم‌هاي ايجاد کننده عفونت دستگاه ادراري نسبت به آنتي بيوتيک هاي مختلف در بزرگسالان سرپايي در سال 1385 در شهر بوشهر است تا بتوان بر اساس آن آنتي‌بيوتيک مناسب در درمان عفونت‌هاي ادراري به خصوص در مواردي كه درمان تجربي بدون کشت انجام مي‌شود را انتخاب کرد. مواد و روش‌ها مطالعه انجام شده از نوع Retrospective- case series بود نتايج حاصل از كشت ادراري 2000 بيمار مراجعه‌كننده سرپائي به آزمايشگاههاي تشخيص طبي در سطح شهر بوشهر در سال 1385 جمع‌آوري شدند و با نتايج حاصل از آناليز ادراري اين بيماران مطابقت داده شد پس از شناسائي عوامل ميكروبي مولد عفونتهاي ادراري آنتي‌بيوگرام‌هاي انجام شده براي هر يك از بيماران مورد بررسي قرار گرفتند. نتيجه در بررسي انجام شده اشرشياکلي که شايعترين عامل مولد عفونت هاي ادراري بود بيشترين حساسيت ضد ميکروبي را نسبت به نسل 3 سفالوسپورين‌ها داشته است (1/88 %) و بيشترين مقاومت را نسبت به وانکومايسين داشته است (7/91 %). استافيلوکوک ها دومين ميکروارگانيسم شايع مولد عفونت ادراري بودند که بيشترين حساسيت ضد ميکروبي را نسبت به آمينوگليکوزيدها (3/94 %) و بيشترين مقاومت را نسبت به نسل 3 سفالوسپورين ها داشته اند (4/67 %) کلبسيلا سومين عامل شايع مولد عفونت ادراري بيشترين ميزان حساسيت را نسبت به آمينوگليکوزيدها (4/92 %) و بيشترين مقاومت را نسبت به 1 سفالوسپورين ها (5/76 %) داشته است. انتروباكتر به عنوان چهارمين عامل مولد عفونت ادراري بيشترين حساسيت ضد ميكروبي را نسبت به نيتروفورانتوئين (8/97%) و بيشترين مقاومت را نسبت به نسل 1 سفالوسپورين‌ها (5/76%) داشته است. ساير ميکروارگانيسم ها که درصد کمي از موارد عفونت هاي ادراري را شامل شدند از قبيل سودوموناس، سراشيا، سيتروباکتر، اسينتوباکتر و پروتئوس حساسيت بالايي نسبت به سيپروفلوکساسين (75 %) و مقاومت بالايي را نسبت به نيتروفورانتوئين (100 %) داشتند. نتيجه‌گيري پژوهش اخير نشان داد که اشيرشياكلي شايعترين عامل مولد عفونت ادراري بوده و بيشترين حساسيت ضد ميکروبي را به ترتيب نسبت به : نسل 3 سفالوسپورين ها، فلوروکينولون‌ها و آمينوگليکوزيدها داشته است و مقاومت قابل توجهي نسبت به بسياري از آنتي بيوتيک هاي مصرفي نشان داد که به ترتيب بيشترين مقاومت را نسبت به وانکومايسين،آمپي‌سيلين و ماکروليد ها داشت. در نهايت اينکه اکثر ميکرو ارگانيسم هاي عفونت زاي مولد عفونت ادراري در شهر بوشهر حساسيت ضد ميکروبي قابل توجهي نسبت به فلوروکينولون ها نشان دادند. واژه‌هاي كليدي عفونت مجاري ادراري – ميكروارگانيسم – آنتي‌بيوتيك - بوشهر

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: ریحانه فقیهیان
Date Deposited: 17 Aug 2014 08:17
Last Modified: 17 Aug 2014 08:17
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/420

Actions (login required)

View Item View Item