يادگيری خودراهبر در سال‌های مختلف تحصيلی و ارتباط آن با اضطراب و عزت نفس در دانشجويان پرستاری

ایزدی, احمد and برخورداری, معصومه and شجاعی, زهرا and ظاهری, مهدیه (2014) يادگيری خودراهبر در سال‌های مختلف تحصيلی و ارتباط آن با اضطراب و عزت نفس در دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 80-89. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v2n4p80-fa.pdf

Download (760kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=277&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: با وجود تغييرات مداوم و پيشرفت در زمينه مراقبت‌های بهداشتی و همچنين ماهيت پيچيده عملکرد بالينی در پرستاری، مهارت‌های يادگيری خودراهبر برای موفقيت دانشجويان پرستاری ضروری است. شناسايی عوامل مؤثر بر يادگيری خودراهبر می‌تواند به توسعه آن کمک نمايد. هدف از اين پژوهش تعيين ميزان يادگيری خودراهبر و ارتباط آن با اضطراب و عزت نفس دانشجويان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد يزد می‌باشد. روش: اين مطالعه توصيفی تحليلی برروی تعداد 265 نفر از دانشجويان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی شهر يزد در سال 1392 انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای مشتمل بر چهار بخش، شامل مشخصات دموگرافيک، پرسشنامه آمادگی برای يادگيری خودراهبر گاگلينمو، اضطراب اشپيل‌برگر و عزت نفس روزنبرگ بود. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از روش‌های آمار توصيفی و استنباطی (ANOVA و همبستگی پيرسون) در نرم‌افزار SPSS v.16 استفاده گرديد. سطح معناداری 05/0p< در نظر گرفته شد. يافته‌ها: ميانگين نمرات آمادگی برای يادگيری خودراهبر در تمام چهار سال تحصيلی متوسط بود. تفاوت آماری معناداری بين آمادگی برای يادگيری خودراهبر با سال تحصيلی وجود نداشت. بين يادگيری خودراهبر و اضطراب همبستگی معکوس و معناداری و در حد متوسطی وجود داشت (0001/0=p، 426/0- =r). بين يادگيری خودراهبر و عزت نفس همبستگی مستقيم وجود داشت (122/0=r، 046/0=p). نتيجه‌گيری: بنابراين، برای رشد يادگيری خودراهبر در دانشجويان پرستاری لازم است مدرسان پرستاری به کاربرد بيشتر يادگيری خودراهبر در دوره‌های پرستاری، بهبود روش‌های تدريس و ترويج يادگيری مادام‌العمر توجه داشته باشند و برای رشد اين نوع يادگيری و دستيابی به اهداف آموزشی لازم است تا شرايط استرس‌زا در محيط‌های آموزش بالينی تعديل گردد و عزت نفس کافی را در دانشجويان پرستاری ايجاد نمود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: یادگیری خودراهبر، یادگیری مادام‌العمر، دانشجویان پرستاری، عزت نفس، اضطراب
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 04 Nov 2015 10:40
Last Modified: 04 Nov 2017 06:38
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4200

Actions (login required)

View Item View Item