اثر ضد باکتريايی عصاره حاصل از برگ گياه حرا (Avicennia marina) بر روی استافيلوکوکوس اورئوس، اشريشياکلی و سودوموناس ائروژينوزا

تاج بخش, سعید and محمودپور, مهدی and حقیقی, محمدعلی (2005) اثر ضد باکتريايی عصاره حاصل از برگ گياه حرا (Avicennia marina) بر روی استافيلوکوکوس اورئوس، اشريشياکلی و سودوموناس ائروژينوزا. دوماه نامه طب جنوب, 8 (1). pp. 1-7. ISSN 4374-1735

[img]
Preview
Text
BPUMS-v8n1p1-fa.pdf

Download (207kB) | Preview
Official URL: http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=52&sid=1&s...

Abstract

زمينه: از جمله معضلات شايع در دنيای پزشکی، مساٴله مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بيوتيک ها بوده، لذا يافتن ترکيبات ضد ميکروبی جديد با کمترين اثرات جانبی امری لازم و ضروری می باشد. با توجه به وجود ترکيبات بيولوژيکی فعال موجود در گياه حرا و استفاده هايی که از اين گياه در طب سنتی به عمل می آيد به نظر می رسد که اين گياه دارای قابليت ضد باکتريايی قابل ملاحظه ای باشد. هدف از اين مطالعه، بررسی اثر ضد باکتريايی عصاره برگ اين گياه بر روی سه سويه مرجع از استافيلوکوکوس اورئوس، اشريشياکلی و سودوموناس ائروژينوزا بود. مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت In vitro study طراحی شد و محلول گليسيرين 20 درصد به عنوان حلال درعصاره گيری مورد استفاده قرار گرفت. سپس در محيط کشتTSB (Tryptone Soy Broth) سويه های استافيلوکوکوس اورئوس (ATCC 25923)، اشريشيا کلی (ATCC 25922) و سودوموناس ائروژينوزا ATCC 27853)) به طور جداگانه تحت تاٴثير عصاره با غلظتmg/ml 90 قرار گرفتند. پس ازغربالگری اوليه،به منظور تعيين MBC (Minimal Bactericidal Concentration)، هر سه سويه مذکور با غلظت های مختلف عصاره نيز آزمايش شدند. تاٴثير غلظت عصاره مذکور در مقاطع زمانی بين صفر تا 24 ساعت نيز مورد ارزيابی قرار گرفت. يافته ها: MBC عصاره برای استافيلوکوکوس اورئوس، اشريشياکلی و سودوموناس ائروژينوزا به ترتيب برابر با 9/7، 8/15وmg/ml 8/33 بود. حداقل زمان لازم جهت تاٴثير MBC اين عصاره در مورد استافيلوکوکوس اورئوس 24 ساعت، در رابطه با اشريشياکلی 8 ساعت و برای سودوموناس ائروژينوزا 12 ساعت بدست آمد. نتيجه گيری: عصاره برگ حرا دارای اثرات ضد باکتريايی قابل ملاحظه ای بر روی اشريشياکلی و سودوموناس ائروژينوزا به عنوان باکتری های گرم منفی و استافيلوکوکوس اورئوس به عنوان يک باکتری گرم مثبت می باشد. واژه‌های کلیدی: گياه حرا، استافيلوکوکوس اورئوس، اشريشياکلی، سودوموناس ائروژينوزا، طب گياهی،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 17 Aug 2014 08:18
Last Modified: 30 Sep 2014 10:30
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/422

Actions (login required)

View Item View Item