تأثير مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر تداوم رفتار شيردهی

طل, آذر and مجلسی, فرشته and شجاعی زاده, داود and اسماعيلی شهميرزادی, سیما and محمودی, محمود and مرادیان, منور (2013) تأثير مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر تداوم رفتار شيردهی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 39-47. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v2n2p39-fa.pdf

Download (733kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=180&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: تغذيه با شير مادر به لحاظ فوايد فيزيولوژيکی و روانی برای مادر و کودک بهترين غذای شيرخوار شناخته شده است. با عنايت به اين موضوع که مطالعات محدودی در زمينه به‌کارگيری مدل اعتقاد بهداشتی در تداوم رفتار شيردهی انجام شده است، اين مطالعه با هدف سنجش تأثير مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر تداوم رفتار شيردهی در مادران باردار سه ماهه سوم مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391 طراحی و اجرا گرديد. روش: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربی با مداخله آموزشی از نوع قبل و بعد برروی 266 زن باردار بود که نمونه‌ها به صورت تخصيص تصادفی به دو گروه 133 نفره مداخله و مقايسه تقسيم شدند. سپس در طی سه مرحله (قبل از مداخله، بلافاصله بعد از مداخله و سه ماه بعد از مداخله) مورد ارزيابی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دو بخشی اطلاعات دموگرافيک و ابزار سنجش رفتار شيردهی براساس سازه‌های تئوری اعتقاد بهداشتی شامل سازه‌های حساسيت درک شده (8 سؤال)، شدت درک شده (6 سؤال)، منافع درک شده (10 سؤال)، موانع درک شده (13 سؤال)، راهنما برای عمل (5 سؤال)، خودکارآمدی (6 سؤال)، رفتار شيردهی (7 سؤال) بود. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS v.11.5 و به‌کارگيری آزمون اندازه‌گيری‌های تکراری، تی‌تست مستقل انجام گرفت. سطح معناداری در اين مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد. يافته‌ها: نتايج نشان داد که اختلاف آماری معناداری در مرحله پس‌آزمون اول (بلافاصله بعد از زايمان) بين دو گروه مداخله و مقايسه از نظر سازه‌های حساسيت درک شده (001/0p<)، شدت درک شده (004/0=p) و موانع درک شده (002/0=p) و راهنما برای عمل (02/0=p) وجود داشت. در مرحله پس‌آزمون دوم (3 ماه بعد از زايمان) ارتباط آماری معناداری بين دو گروه مداخله و مقايسه از نظر سازه‌های منافع درک شده (04/0=p)، موانع درک شده (002/0=p)، راهنما برای عمل (001/0p<) و رفتار شيردهی (02/0=p) مشاهده شد. نتايج تحليل سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی با استفاده از الگوی تحليل آزمون اندازه‌گيری‌های تکراری در گروه مداخله نشان داد که ميزان تمام سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی قبل و پس از مداخله آموزشی از لحاظ آماری معنادار بود (001/0p<). نتيجه‌گيری: نتايج مطالعه نشان داد مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در تداوم رفتار شيردهی می‌تواند مؤثر باشد. در اين راستا، رفع نواقص موجود در زمينه سياست‌گزاری سلامت از طريق افزايش آموزش عمومی به صورت راهنما برای عمل در راستای فرآيند شيردهی و برنامه‌ريزی تغذيه‌ای با شير مادر و برنامه‌های پايش آن، جلب توجه عموم به خط‌مشی‌ها و برنامه‌های تغذيه با شير مادر، برگزاری کلاس‌های آموزشی مبتنی بر موانع و فوايد تغذيه با شير مادر می‌تواند در بهبود ترويج تغذيه انحصاری با شير مادر مؤثر واقع گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مدل اعتقاد بهداشتی، مراکز بهداشتی درمانی، مداخله آموزشی، رفتار شیردهی،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 04 Nov 2015 10:42
Last Modified: 04 Nov 2015 10:42
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4238

Actions (login required)

View Item View Item