تأثير برنامه آموزشی رفتار قاطعانه بر سطح قاطعيت دانشجويان پرستاری

تقوی لاريجانی, ترانه and رضایت, فاطمه and سید فاطمی, نعیمه and مهران, عباس (2013) تأثير برنامه آموزشی رفتار قاطعانه بر سطح قاطعيت دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 42-52. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v1n2p42-fa.pdf

Download (675kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=61&sid=1&slc_lang=fa

Abstract

مقدمه: برای ارتباط موفقيت آميز با مددجويان، خانواده ها و همکاران، قاطعيت رفتار مهم برای پرستار حرف های امروز به حساب می آيد. قاطعيت، سبب افزايش عزت نفس، اعتماد به نفس، بهبود ارتباطات بين فردی، کامل شدن شخصيت و کنترل درونی می شود. در اين مطالعه تأثير برنامه آموزشی رفتار قاطعانه بر سطح قاطعيت دانشجويان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش: مطالعه از نوع نيمه تجربی می باشد. به صورتی که از تعداد 3 کلاس که ورودی مهر سال 1390 بودند، 2 کلاس 55 نفر) و از تعداد 2 کلاس ورودی بهمن 1390 نيز 1 کلاس ( 34 نفر) به صورت تصادفی انتخاب شدند. در مهر ماه دانشجويان ) گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند؛ ابتدا پيش آزمون گرفته شده و پس از دو هفته از آنان پس آزمون به عمل آمد. در بهمن ماه نيز گروه مداخله بررسی شدند. به نحوی که پس از پيش آزمون، مداخله مربوطه به صورت آموزش قاطعيت در قالب کارگاه يک روزه ارايه و پس از گذشت دو هفته، پ سآزمون گرفته شد. پرسشنامه قاطعيت گمبريل و ريچی به همراه تعدادی از سؤالات و آزمون های آماری SPSS v. دموگرافيک جهت گردآوری داده ها استفاده گرديد. برای تجزيه تحليل داده ها، نرم افزار 16 تی مستقل، تی زوجی، کای دو، فيشر، همبستگی اسپيرمن و م نويتنی مورد استفاده قرار گرفت. ولی اين ميزان در ؛(p=0/ يافته ها: ميانگين نمرات قاطعيت قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معناداری نشان نداد ( 6 در گروه کنترل نيز تغييرات قاطعيت از لحاظ .(p=0/ گروه مداخله پس از آموزش قاطعيت به طور معناداری افزايش يافت ( 005 .(p=0/ آماری تفاوت معناداری را نشان نداد ( 09 نتيجه گيری: نتايج نشان می دهد که آموزش باعث افزايش قاطعيت می گردد و می توان از آن در جهت افزايش قاطعيت دانشجويان پرستاری در طول دوره تحصيل استفاده نمود. پيشنهاد می شود برنامه های آموزشی ديگر از جمله افزايش عزت نفس، مهارت حل مسأله و ارتباطات اجتماعی اجرا شده، تأثير آن بر دانشجويان پرستاری مورد بررسی قرار گيرد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آموزش، قاطعيت، دانشجوي پرستاري
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 04 Nov 2015 10:47
Last Modified: 06 Nov 2017 08:50
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4261

Actions (login required)

View Item View Item