بررسی اثربخشی دو طول موج قرمز و مادون قرمز ليزر کم توان در درمان آکنه ولگاريس

عزيزجلالی, ميرهادی and اسماعيلی جاويد, غلامرضا (2008) بررسی اثربخشی دو طول موج قرمز و مادون قرمز ليزر کم توان در درمان آکنه ولگاريس. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 5 (1). pp. 12-15. ISSN 3319-1735

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=63&sid=1&slc_la...

Abstract

چکيده مقاله: خلاصه زمينه و روش: آکنه ولگاريس يکی از شايعترين بيماری های پوستی در انسان است. هر چند اين بيماری خطرناک و مسری نيست ولی به دليل تأثيری که بر کيفيت زندگی، وضعيت روحی و اجتماعی بيماران می گذارد حائز اهميت است. استفاده از منابع نوری در درمان آکنه مقوله ای جديد است. امروزه گزارشات متعددی از پاسخ مثبت بيماران مبتلا به آکنه به فتوتراپی منتشر شده است که شامل استفاده از پرتو آبی، قرمز، مادون قرمز و فرابنفش بوده است. در اين مطالعه سعی شده است که طی يک کارآزمايی بالينی اثربخشی دو طول موج قرمز nm 630 و مادون قرمز nm 890 بر کاهش شدت ضايعات آکنه مورد بررسی قرار گيرد. روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت يک کارآزمايی بالينی تصادفی شده طراحی و اجراء شد. بيماران مورد مطالعه شامل بيماران مبتلا به آکنه ولگاريس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بيمارستان رسول اکرم (ص) طی سال‌های 1386 بود. پس از انتخاب بيماران ضايعات سمت راست بيماران به عنوان گروه A (تحت تابش ليزر پرتوی قرمز) و ضايعات سمت چپ بيماران به عنوان گروه B (تحت تابش ليزر پرتوی مادون قرمز) انتخاب شد. تابش پرتوی ليزر قرمز با طول موج nm 630 با توان متوسط mW 10 در سمت راست صورت و تابش پرتوی ليزر مادون قرمز با طول موج nm 980 نانومتر، پالس ms 80 با دوز تابش J/cm2 12 در نظر گرفته شد. طی هفته های 2، 4، 6 و 8 تعداد ضايعات فعال شمارش شدند. يافته ها: در نهايت 28 بيمار (18 زن و 10 مرد) مطالعه را تکميل کردند. از هفته هشتم به بعد در گروه A (تحت درمان پرتوی ليزر قرمز) شدت ضايعات در مقايسه با گروه B (تحت درمان پرتوی ليزر مادون قرمز) بطور معنی داری کاهش يافته است (001/0> p ). ساير عوامل گذشت زمان، سن، جنس و رنگ پوست با تغييرات شدت بيماری ارتباط معنی داری بدست نداد (05/0 p> ). نتيجه گيری: يافته های مطالعه حاضر نشان داد که پرتوی قرمز به طور معنی داری می تواند شدت ضايعات را طی 10 هفته درمان کاهش دهد، اين در حالی است که ضايعات در گروه مادون قرمز هيچ کاهش معنی داری طی مدت پيگيری نداشت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آکنه ولگاريس، ليزر مادون قرمز، ليزر قرمز، ليزر کم توان،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 29 Nov 2015 11:37
Last Modified: 29 Nov 2015 11:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4393

Actions (login required)

View Item View Item