بررسی ميزان اطلاعات، چگونگی نگرش و عملکرد پزشکان عمومی ، پيرامون کاربردهای ليزر کم توان در پزشکی

فاتح, محسن and منتظری, علی and شجاعی زاده, داوود and عطائی زاده, ليلا and رحيمی فروشانی, عباس and اسماعيلی جاويد, غلامرضا and زند, نسرين (2008) بررسی ميزان اطلاعات، چگونگی نگرش و عملکرد پزشکان عمومی ، پيرامون کاربردهای ليزر کم توان در پزشکی. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 5 (1). pp. 12-17. ISSN 3319-1735

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=53&sid=1&slc_la...

Abstract

چکيده مقاله: زمينه و هدف: بکارگيری ليزر کم توان و روی آوردن پزشکان به استفاده از روش های نوين درمانی در سطح ايران و جهان رو به افزا يش بوده، لذا داشتن اطلاعاتی در مورد ميزان آشنايی، چگونگی نگرش و عملکرد پزشکان در خصوص اين روش ها حائز اهميت است. روش بررس ی: از بين پزشکان عموم ی شرکت کننده در برنامه ها ی بازآموزی شهر تهران 384 نفر بطور تصادفی انتخاب شده،پرسش نامه ا ی را که به ارزيابی ميزان آگاهی،نگرش و عملکرد ايشان پيرامون کاربردهای ليزر کم توان در پزشکی طراحی شده بود تکميل نمودند. 32 % پاسخ ها ی / 37 سال بود . نتايج حاصل نشان داد که تنها 3 ±7/ يافته ها : ميانگين سنی افراد شرکت کننده 2 افراد شرکت کننده در ا ين مطالعه در زمينه کاربردهای ليزر کم توان در پزشکی صحيح بود . علی رغم اطلاعات کم نگرش ک لی آنه ا نسبت به ا ين روش درمانی منفی نبود . به طوری که اغلب ا يشان بر ضرورت ارائه آموزش در ا ين خصوص، قرار گرفتن اقدامات ليزری در پوشش خدمات بيمه ای، صدور مجوز رسمی برای اين گونه خدمات و لزوم نظارت وزارت بهداشت تاکيد داشتند. نتيجه گيری: با توجه به پا يين بودن ميزان آگاهی و ميانگين سنی پزشکان شرکت کننده در برنامه ها ی آموزشی مداوم، ارائه برنامه های آموزشی در زمينه کاربردهای ليزر می تواند مورد توجه آنان قرار گيرد؛ و باعث ارتقای سطح آگاهی آنان گردد. لذا تدوين برنامه های علمی متناسب توسط مراجع ذيصلاح ضروری به نظر می رسد

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 30 Nov 2015 08:14
Last Modified: 30 Nov 2015 08:14
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4395

Actions (login required)

View Item View Item