مدل ارزيابی شدت سيگنال تابش شده از عمق معين فانتوم معادل بافت تومورال پستان نشاندار شده با ماده فلئورسنت

حجازی, مرجانه and عقابيان, محمدعلی and رن, آلويس (2008) مدل ارزيابی شدت سيگنال تابش شده از عمق معين فانتوم معادل بافت تومورال پستان نشاندار شده با ماده فلئورسنت. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 5 (1). pp. 25-30. ISSN 3319-1735

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=56&sid=1&slc_la...

Abstract

چکيده مقاله: زمينه و هدف: تشخيص سرطان پستان در مراحل اوليه منجر به کاهش آهنگ مرگ و مير در زنان می شود. مرحله بندی سرطان پستان به عمق تومور، اندازه تومور و دست اندازی به بافت های مجاور بستگی دارد. به منظور تعيين تاثير عمق در شدت سيگنال حاصل از مواد فلئورسنت، ضايعات واقع در عمق معين از بافت پستان، توسط فانتوم ساخته شده از آگار حاوی ذرات کروی فلئورسنت يک دهم ميکرومتری مدلسازی شد. چينش » روش بررسی: تصاوير ذرات کروی فلئورسنت تحت تابش پرتو ليزر با طول موج 532 نانومترتوسط تهيه شد. « اپتيکی ميدان گستر اپی فلئورسنت با هارمونيک دوگانه فرکانس (طول موج 532 Nd-YAG يافته ها: در اين روش چينش اپتيکی شامل ليزر با سطح نوفه بسيار کم CCD نانومتر)، عدسی ميدان گستر، صافی دايکروئيک، صافی قطع کننده، دوربين است. تصاوير ذرات کروی فلئورسنت به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت تا تغييرات شدت فلئورسنت برحسب عمق بدست آمد. در اين بررسی با تغيير عمق از يک به چهار ميليمتر، شدت نرماليزشده فلئورسنت از 4,2 به 3,1 تغيير کرد. نتيجه گيری: با انجام اين آزمايشات مشخص شد؛روش ميکروسکوپ اپی فلئورسنت ميدان گستر، می تواند به عنوان يک روش ساده تشخيصی با دقت قابل قبول، عمق تومور واقع در بافت بيولوژيکی را تعيين کند

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 30 Nov 2015 08:14
Last Modified: 30 Nov 2015 08:14
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4397

Actions (login required)

View Item View Item