بررسی تاثير ليزر کم توان هليوم- نئون بر ميزان ترشح سايتوکاينهای موثر بر پس زدن پيوند در محيط کشت

مهرسای, عبدالرسول and افشارپاد, ميترا and قبادی, احسان and افشارپاد, ماندانا and محی الدين, ماندانا and پورمند, غلام رضا and انصاری, بيتا and سرکار, سعيد and نيک بين, بهروز (2008) بررسی تاثير ليزر کم توان هليوم- نئون بر ميزان ترشح سايتوکاينهای موثر بر پس زدن پيوند در محيط کشت. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 4 (4). pp. 9-15. ISSN 3319-1735

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=45&sid=1&slc_la...

Abstract

چکيده مقاله: زمينه و هدف: رد مزمن پيوند در حقيقت يک واکنش حساسيت تاخيری نوع IV يا DTH می باشد. از بين اين سايتوکاينها نقش بسيار مهم IL-2 و TGF-b بارز می باشد. مطالعات بسياری در مورد تاثير ليزر کم توان بر DTH وجود دارد. اما بررسی دقيقی بر چگونگی اثر آن بر DTH که مکانيسم رد مزمن پيوند می باشد، وجود ندارد. در اين مطالعه تجربی سعی شده است تاثير ليزر کم توان بر ميزان توليد اين سايتوکاينها مورد بررسی قرار گيرد.مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربی (experimental) سلولهای تک هسته ای خون محيطی انسان ابتدا کشت داده شده و سپس در 4 گروه (گروه کنترل 1، کنترل 2، آزمايش 1 و آزمايش 2) تقسيم شدند. گروه کنترل 1 گروه مطالعه پايه ای است که سلولهای آن تحريک نشدند و تحت تابش ليزر نيز قرار نگرفتند. سلولهای گروه کنترل 2 با انتی ژن بيگانه تحريک شده اما تابش ليزر را دريافت نکردند. گروه ازمايش 1 ابتدا تحريک شده و از روز سوم پس از تحريک که افزايش واضح سطح سايتوکاينها را داريم، تحت تابش ليزر قرارگرفتند. گروه آزمايش 2 تابش ليزر با خصوصيات يکسان را قبل از شروع تحريک دريافت کردند. در روزهای 5, 3 و 8 سطح IL-2 و TGF-b در نمونه ها اندازه گيری شد.يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد که سطح اين سايتوکاينها در گروههايی که تحت تابش ليزر کم توان قرار گرفتند در محيط کشت نسبت به گروهی که تنها تحريک شد به صورت معنی داری کاهش نشان داد اما بين دو گروهی که شروع تابش ليزر را قبل و بعد از تحريک دريافت کردند تفاوت معنا داری ديده نشد.نتيجه گيری: به نظر می رسد که نتايج اين مطالعه بتواند تا حدی مکانيسم تاثير تابش پرتوی ليزر کم توان بر DTH با استفاده از IL-2 و TGF-b توضيح داد. با اين وجود نياز به مطالعات تکميلی است.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 30 Nov 2015 08:15
Last Modified: 30 Nov 2015 08:15
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4400

Actions (login required)

View Item View Item