بررسی اثر پرتو ليزر گاليوم آلومينيوم آرسنايد با طول موج 810nm بر تحرک، سرعت و ميرايی اسپرم

عباس نيا, احسان and خادمی, افسانه and قاسمی, جواد and عاملی, مجتبی (2008) بررسی اثر پرتو ليزر گاليوم آلومينيوم آرسنايد با طول موج 810nm بر تحرک، سرعت و ميرايی اسپرم. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 4 (3). ISSN 3319-1735

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=33&sid=1&slc_la...

Abstract

چکيده مقاله: زمينه و هدف: حرکت اسپرم و سرعت رو به جلوی آن نقش کليدی در فرآيند باروری تخمک در محيط کشت و در بدن انسان ايفا می کند. اثر پرتوی ليزرهای کم توان در فرآيند های زيستی سلولی به طور واضحی در تحريک زنجيره های تنفسی که با تحريک سيتوکروم های ميتوکندری هايی در سلول و همچنين با تاثير بر ميزان کليسم داخل سلولی مشخص شده است. در اين مطالعه سعی شده است اثر تابش ليزر کم توان بر تحرک، سرعت و ميرايی اسپرم های طبيعی و غيرطبيعی مورد بررسی قرار گيرد.روش بررسی: اثر ليزرهای کم توان گاليوم آلومينيوم آرسنايد (GaAlAs) (طول موج 810 nm و توان خروجی 50 mW) در دوزهای مختلف 4, 2 و 8 ژول بر سانتی متر مربع بر روی حرکت، سرعت و ميرايی سلول های گرفته شده از 17 مرد (12 نفر با اسپرموگرام طبيعی و 5 نفر مرد مبتلا به عقيمی با اسپرموگرام غيرطبيعی) بررسی شد. سرعت حرکت اسپرم ها با عکس های متعدد از نمونه ها در زير ميکروسکوپ و فيلمبرداری از آنها اندازه گيری شدند. کليه اندازه گيری پس از سه دوره تابش در گروههای مختلف و کنترل بعد از 24 ساعت انجام شد.يافته ها: حرکت اسپرم هايی که دوز 2 J/cm2 و 4 J/cm2 تحت تابش قرار گرفته بودند بطور قابل ملاحظه ای نسبت به گروه کنترل افزايش يافته بود (p=0.03). ميزان سلولهای مرده در تمام گروههای مورد تابش با دوز 2 J/cm2 و 4 J/cm2 کاهش معنی داری در مقايسه با گروه کنترل داشت (p=0.01). هيچگونه تفاوت معنی داری بين گروه دوز 8 J/cm2 با گروه کنترل بدست نيامد.نتيجه گيری: تابش ليزر گاليوم آلومينيوم آرسنايد با طول موج 810 nm در دوزهای 2 J/cm2 و 4 J/cm2 سرعت و حرکت اسپرم ها را افزايش داده و ميزان ميرايی آنها را کاهش می دهد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ليزر کم توان، اسپرم، ميزان حرکت، ميزان ميرايی،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 30 Nov 2015 08:17
Last Modified: 30 Nov 2015 08:17
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4410

Actions (login required)

View Item View Item