ترميم عصب سياتيک آسيب ديده با استفاده از ليزر کم توان هليوم-نئون در يک مدل تجربی

جميلی, پژمان and تاجيک, پروين and کاشفی, امير and آيريا, پريسا and بابازاده, ميترا and بهادری, مسلم (2008) ترميم عصب سياتيک آسيب ديده با استفاده از ليزر کم توان هليوم-نئون در يک مدل تجربی. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 4 (3). pp. 9-15. ISSN 3319-1735

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=32&sid=1&slc_la...

Abstract

چکيده مقاله: زمينه و هدف: بررسی های اوليه نشان داده اند که ليزرهای کم توان (low level lasers) می توانند با تحريک زيستی سلول های بافت هدف، درژنراسيون آنان را کاهش و ترميم را سرعت دهند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير تابش ليزر کم توان هليوم- نئون بر ترميم عصب سياتيک آسيب ديده در يک مدل تجربی و کنترل شده بود. روش بررسی: تعداد 34 موش صحرايی از نژاد Sprague-Dawley بعد از کراش شدن عصب سياتيک هر دو پا به مدت 24 روز تحت تابش با ليزر کم توان هليوم-نئون (He-Ne) با دوز 6 mJ/cm2 قرار گرفتند. حيوانات در سه گروه (اثر موضعی، اثر سيستميک و شاهد) تقسيم شدند. برای سنجش کارآيی عصب سياتيک از معياری به عنوان آزمون Angleboard استفاده شد.يافته ها: در انتهای روز 24 نشان نتايج بدست آمده از آزمون Angleboard اختلاف معنی داری بين دو گروهی که ليزر سيستميک و موضعی دريافت داشته اند بدست نيامد. با اين وجود، نتايج آزمون مذکور در هر دو گروهی که ليزر دريافت داشتند، نسبت به گروه شاهد، بهبود قابل ملاحظه ای داشتند (p=0.000).نتيجه گيری: با توجه به نتايج به دست آمده مشخص می شود که ليزر کم توان He-Ne در طيف قرمز می تواند تاثير مثبتی روی ترميم اعصاب محيطی بگذارد و اين تاثير تنها به دليل اثرات موضعی آن نيست و می تواند به صورت سيستميک و از طريق افزايش ميزان مدياتورها باشد. با اين وجود برای شناسايی مکانيسم اثر سيستميک آن نياز به مطالعات تکيملی است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ليزر کم توان، ليزر هليوم، نئون، عصب سياتيک، آزمون Angleboard، موش صحرايی،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 30 Nov 2015 08:18
Last Modified: 30 Nov 2015 08:18
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4411

Actions (login required)

View Item View Item