نقش تعداد جلسات درمانی ليزر در رفع موهای زائد با استفاده از ليزر الکساندرايت 755 نانومتر

بوذری, نويد and طباطبايی, حسين and فيروز, عليرضا and دولتی, يحيی and نوری, کيوان and عباسی, زهرا (2007) نقش تعداد جلسات درمانی ليزر در رفع موهای زائد با استفاده از ليزر الکساندرايت 755 نانومتر. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 4 (2). pp. 9-15. ISSN 3319-1735

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=3&sid=1&slc_lan...

Abstract

چکيده مقاله: زمينه و هدف: بطور کلی اين مساله پذيرفته شده است که درمان‌های متعدد ليزر نتايج بالينی موثرتری را بدست خواهد داد. با اين وجود، هنوز مشخص نشده است که افزايش تعداد جلسات درمانی می ‌تواند باعث افزايش بروز اثرات جانبی اين روش درمانی گردد. هدف اصلی اين مطالعه ارزيابی نقش تعداد جلسات درمانی در اثربخشی و ايمنی رفع موهای زايد با استفاده از ليزر در جمعيتی با پوست نسبتا تيره است.روش بررسی: اين مطالعه بصورت گذشته درمان با نگر بر روی 23 بيمار (22 زن و يک مرد)‌ با 58 منطقه آناتوميک که در مجموع تحت 313 جلسه درمان با ليزر الکساندرايت جهت رفع موهای زايد قرار گرفته بودند انجام شد. نوع پوست بيماران درجه سه و چهار فيتزپاتريک بود. سيستم مورد استفاده شامل ليزر الکساندرايت با پالس بلند (Aphrodire, Quanta system, Italy)‌ با طول موج 755 نانومتربود که فلوئنسی با دامنه J/cm2 25-17 در قطر پرتوی معادل mm 10 انتقال می‌داد. بيماران براساس تعداد جلسات درمانی ليزر در چهار گروه (گروه يک: کمتر يا مساوی 4 جلسه، ‌گروه دو: 5 جلسه، گروه سه: 6 جلسه و گروه چهار: بيش از 7 جلسه درمانی ليزر) تقسيم شدند. شمارش موی بيماران با استفاده از عکسبرداری ديجيتالی از بيماران انجام شد. اثرات جانبی (هيپرپيگمانتاسيون، هيپوپيگمانتاسيون، تاول، فوليکوليت) از بيماران پرسيده شد. در صورتی که کاهشی موی بيماران بيش از 50% و بدون عوارض جانبی بوده ، درمان موفقيت آميز تلقی می‌شد.يافته‌ها: نتايج بدست آمده يک همبستگی مثبتی بين کاهش مو و تعداد جلسات درمانی ليزر نشان داد (402/0=r ، 005/0=p). اثرات جانبی ذيل نيز مشاهده شد : هيپرپيگمانتاسيون (دو بيمار با نوع پوست 4)، هيپوپيگمانتاسيون (يک بيمار با نوع پوست 4)، تاول (يک بيمار با نوع پوست 3) و فوليکوليت (دو بيمار با نوع پوست 3 و 4). درمان در 8/48% مناطق (28 از 58) موفقيت آميز بود. ميزان موفقيت در گروه کمتر يا مساوی 4 جلسه، 5، 6 و برابر يا مساوی 7 جلسه به ترتيب برابر با 25%، 76%، 58% و 15% بود (002/0=p). نتيجه‌گيری: بيمارانی که تحت تعداد بيشتری جلسه ليزر قرار گرفته بودند ميزان موفقيت بيشتری از خود نشان دادند که البته اين مساله با افزايش بروزاثرات جانبی نيزممکن است همراه باشد . فوايد جلسات درمانی بيشتر بايد با وقوع اثرات جانبی با هم برای هر بيمار در نظر گرفته شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: رفع موهای زايد، ليزر الکساندرايت، جلسات درمانی، اثرات جانبی،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 30 Nov 2015 11:35
Last Modified: 30 Nov 2015 11:35
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4419

Actions (login required)

View Item View Item