تاکروليموس جلدی و ليزر اگزايمر 308 نانومتر: ترکيب سينرژيستيک در درمان ويتيليگو

استواری, نيما (2007) تاکروليموس جلدی و ليزر اگزايمر 308 نانومتر: ترکيب سينرژيستيک در درمان ويتيليگو. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 4 (1). pp. 9-15. ISSN 3319-1735

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=26&sid=1&slc_la...

Abstract

چکيده مقاله: زمينه و هدف: در اين مطالعه سعی شده است که اثربخشی ليزر اگزايمر با طول موج 308 نانومتر به تنهايی با استفاده همزمان تاکروليموس موضعی در درمان ضايعات ويتليگو بررسی قرار گيرد.روش بررسی: بررسی حاضر به صورت يک مطالعه مقايسه ای و آينده نگر تصادفی شده طراحی و انجام شد. چهارده بيمار، سن بين 12 تا 63 سال، با نوع پوست فيتزپاتريک نوع دو تا چهار وارد مطالعه شدند. در هر بيمار، 4 تا 10 ضايعه انتخاب گرديد. درمان ارايه شده برای ضايعات هدف به صورت تصادفی انجام شد. هر ضايعه برای 2 بار در هفته بوسيله ليزر اگزايمر، بطور کل 24 جلسه تحت تابش قرار گرفتند. دوز اوليه ليزر در حدود 50 mJ/cm2 کمتر از حداقل دوز ايجاد کننده اريتم پوستی در پوست ويتيليگويی انتخاب شد. سپس، دوز تابش در جلسه دوم 50 mJ/cm2 افزايش داده شد. همزمان، کرم تاکروليموس 1/0%، روزی دو بار، بصورت موضعی بر روی ضايعات ويتليگو قرار داده شد (گروه A). در گروه B ضايعات ويتليگو به تنهايی با استفاده از ليزر اگزايمر تحت درمان قرار گرفتند. برای هر ضايعه درمان شده در هر گروه، يک ضايعه قرينه بدون درمان در سمت مقابل در نظر گرفته شد (ضايعات کنترل). اثربخشی درمان بصورت ناآگاهانه توسط دو پزشک مستقل با استفاده توسط عکسبرداری مسقيم و نور پلاريزه قبل و بعد از درمان تعيين شد.نتايج چهل و سه ضايعه تحت درمان قرار گرفتند (23 ضايعه در گروه A و 20 ضايع در گروه B). تمام بيماران به صورت کامل در مطالعه شرکت کردند. رپيگمانتاسيون در همه بيماران گروه (%100) A و در 17 ضايعه گروه (%85) B ديده شد. رپيگمانتاسيون در ضايعات درمان نشده (کنترل) مشاهده نشد. ميزان رپيگمانتاسيون در حد 75% يا بيشتر در 16 ضايعه از 23 ضايعه گروه (%70) A و در 4 ضايعه از 20 ضايعه گروه (%20) B ديده شد. در نواحی حساس به ماورای بنفش (صورت، گردن، تنه، اندامها به استثنای پرومينس استخوانها و انتهاها)، 10 (77%) از 13 ضايعات گروه A ميزان رپيگمانتاسيون در حد 75% يا بيشتر داشتند اين درحالی است که اين ميزان در گروه B، 4 ضايعه از 7 ضايعه بود. بطور کلاسيک در نواحی مقاوم به ماورای بنفش، 6 تا از 10 ضايعه گروه (%60) A ميزان رپيگمانتاسيونی برابر يا بيشتر از 75% داشتند که در گروه B اين ميزان، صفر از 13 ضايعه بود. متوسط تعداد جلسات لازم برای مشخص شدن رپيگمانتاسيون در گروه A 10 جلسه و در گروهB 12 جلسه بود. اثرات جانبی در اين مطالعه بسيار محدود بوده است و تحمل بيماران نسبت به درمان عالی بود.نتيجه گيری: درمان ترکيبی با استفاده از تاکروليموس 1/0% بهمراه ليزر اگزايمر 308 نانومتر به استفاده ليزر تنها در مورد نواحی مقاوم به ماورای بنفش برتری دارد(p<0.02). اثربخشی و تحمل خوب ليزر اگزايمر در منوتراپی در مورد ضايعات لوکاليزه ويتليگو تاييد شد، اما اين رژيم درمانی تنها برای نواحی حساس به ماورای بنفش بايد منظور شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ويتليگو، رپيگمانتاسيون، ليزر اگزايمر 308 نانومتر، تاکروليموس، سينرژی،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Dec 2015 15:01
Last Modified: 02 Dec 2015 15:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4421

Actions (login required)

View Item View Item