ليزر درمانی در پيشگيری از موکوزيت دهانی ناشی از شيمی درمانی: يک کارآزمايی بالينی تصادفی شده

امامی, اميرحسين and اسماعيلی جاويد, غلام رضا and عطايی فشتمی, ليلا and صفايی, سيدرضا and منتظری, علی and فاتح, محسن and مهرزاد, ولی اله (2007) ليزر درمانی در پيشگيری از موکوزيت دهانی ناشی از شيمی درمانی: يک کارآزمايی بالينی تصادفی شده. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 4 (1). pp. 9-15. ISSN 3319-1735

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=22&sid=1&slc_la...

Abstract

چکيده مقاله: زمينه و هدف: در اين مطالعه سعی شده است که در يک کارآزمايی بالينی تصادفی شده، اثربخشی ليزر کم توان را در پيشگيری از موکوزيت دهانی ناشی از شيمی درمانی مورد ارزيابی قرار گيرد.روش بررسی: بيمارانی که بدليل بدخيمی های خونی تحت شيمی درمانی قرار می گرفتند بطور تصادفی به دو گروه ليزر و پلاسبو تقسيم شدند. در گروه ليزر، بيماران 24 ساعت قبل از شروع شيمی درمانی تحت درمان با ليزر کم توان 630 نانومتر با توان 30 ميلی وات و دوز 5 ژول بر سانتيمتر مربع قرار گرفتند که تابش بصورت روزانه تا روز پنجم ادامه يافت. در گروه پلاسبو بيماران تحت درمان با ليزر خاموش قرار گرفتند. بيماران از نظر بروز، شدت و طول مدت بهبودی موکوزيت دهانی، خشکی دهان و نياز به استفاده از مسکن تا 30 روز پس از درمان ارزيابی شدند. کيفيت زندگی بيماران با استفاده از پرسشنامه EORTC QLQ-C30 قبل و يکماه پس از شيمی درمانی مورد سنجش قرار گرفت. يافته ها: اگرچه بروز موکوزيت دهانی در گروه ليزر (31%) در مقابل گروه پلاسبو (41%) کاهش داشت ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود (p=0.5). مدت زمان بهبودی موکوزيت دهانی در گروه ليزر در مقايسه با گروه پلاسبو کاهش معنی داری داشت (p=0.03). بروز خشکی دهان و شدت آن نيز در گروه ليزر کمتر از گروه پلاسبو بود (به ترتيب p=0.05 و p=0.007). هيچگونه تغيير معنی داری در دو گروه در زير گروههای مختلف از نظر کيفيت زندگی شامل امتيازهای عملکردی و شکايات بيمار قبل و پس از شيمی درمانی بدست نيامد. نتيجه گيری: نتايج اين مطالعه حاکی از اثرات مثبت ليزر درمانی در بروز موکوزيت دهانی و خشکی دهان ناشی از شيمی درمانی است. هر چند که اين اثرات در طول مدت بهبودی موکوزيت دهانی و شدت خشکی دهان قابل ملاحظه تر بود و اثر مخربی بر کيفيت زندگی بيماران نداشت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ليزر کم توان 630 نانومتر، شيمی درمانی، موکوزيت دهانی خشکی دهان، پرسشنامه کيفيت زندگی EORCT، C30،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Dec 2015 14:59
Last Modified: 02 Dec 2015 14:59
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4428

Actions (login required)

View Item View Item