نتايج و اختلالات حاصل از ليزيک برای تصحيح ميوپی (نزديک بينی) آستيگماتيسم

فلاحی, محمدرضا and نجابت, محمود (2007) نتايج و اختلالات حاصل از ليزيک برای تصحيح ميوپی (نزديک بينی) آستيگماتيسم. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 3 (4). pp. 9-15. ISSN 3319-1735

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=16&sid=1&slc_la...

Abstract

چکيده مقاله: هدف: در دهه گذشته، مطالعات متعددی روی استفاده از جراحی ليزيک برای نشان دادن نقش آن برای درمان ميوپيا (نزديک بينی) آستيگماتيسم انجام شده است. اين مطالعه جهت بررسی نتايج و اختلالات حاصل از استفاده از ليزيک در درمان نزديک بينی و آستيگماتيسم در مرکز ليزيک بيمارستان نمازی، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شيراز انجام شده است.مواد و روش ها: در يک مطالعه آينده نگر 60 چشم از 37 بيمار مبتلا به آستيگماتيسم و نزديک بينی با متوسط تطابق قبل از جراحی در حدود -5.6 ± 2.15 D و متوسط آستيگماتيسم قبل از جراحی 27/2- تحت درمان با ليزيک قرار گرفتند. در فاصله 24 ساعت، يک هفته، 1، 3 و 6 ماه پس از ليزيک ميزان حدت بينايی آنها بررسی شد.نتايج متوسط ميزان تطابق در رفراکش بيماران به طور معنی داری از 91% پس از يک هفته به 90% ، 89% و 85% به ترتيب پس از گذشت 1، 3 و 6 ماه از عمل ليزيک رسيد. متوسط ميزان آستيگماتيسم قبل از عمل جراحی به 77% پس از يک هفته رسيد و به ترتيب پس از 1، 3 و 6 ماه از عمل اين مقادير به 71%، 68% و 60% کاهش يافت. 55% بيماران، ميزان بهترين حدت بينايی تصحيح شده 10/10 قبل از عمل جراحی داشتند که اين مقدار پس از عمل تا 72% افزايش يافت. حدت بينايی تصحيح نشده پس از يک هفته از عمل 43%، يک ماه 45%، سه ماه 55% و شش ماه 8/4% بدست آمد. کاهش پس از عمل در BCVA در 6% از چشمها ديده شد اما بيشتر از دو خط ديده نبود. نتيجه گيری: عمل ليزيک می تواند BCVA و UCVA قابل قبولی پس از عمل ايجاد نمايد. اين روش، درمانی موثر و ايمن برای آستيگماتيسم نزديک بينی محسوب می شود اگرچه برای تعيين ميزان پايداری آن نياز به مطالعات تکميلی است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ليزيک، اختلالات، ميوپيک آستيگماتيسم، BCVA، UCVA،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Dec 2015 15:00
Last Modified: 02 Dec 2015 15:00
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4436

Actions (login required)

View Item View Item