بررسی اپيدميولوژی کمردرد وارتباط آن با عوامل شغلی وشخصی درکادرپرستاری بيمارستانهای دانشگاهی شاهرود

صادقیان, فریده and کلالیان مقدم, حمید and جوانمرد, ملیحه and خسروی, احمد and عادل نیا, صمد (2005) بررسی اپيدميولوژی کمردرد وارتباط آن با عوامل شغلی وشخصی درکادرپرستاری بيمارستانهای دانشگاهی شاهرود. دوماه نامه طب جنوب, 8 (1). pp. 75-82. ISSN 4374-1735

[img]
Preview
Text
BPUMS-v8n1p75-fa.pdf

Download (223kB) | Preview
Official URL: http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=62&sid=1&s...

Abstract

زمينه: اگرچه کمردرد يکی از مشکلات اساسی شغلی درپرسنل پرستاری است، مطالعات اندکی در اين خصوص در ايران انجام شده است. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان کمردرد و ارتباط آن با عوامل شخصی و شغلی در پرسنل پرستاری بيمارستانهای دولتی شاهرود می باشد. مواد و روش ها: يک مطالعه مقطعی بر روی 245 نفر، همه پرسنل پرستاری (پرستار، بهيار، کمک بهيار، تکنسين اتاق عمل، تکنسين بيهوشی) که حداقل يک ماه کارکرده بودند، در 4 بيمارستان دولتی شاهرود انجام شد. پرسشنامه تکميل شده نورديک به صورت مصاحبه و معاينه پزشک برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. آناليز اطلاعات توسط آزمون2χ ، مانتل و رگرسيون لجستيک انجام شد. يافته ها: شيوع يکساله کمردرد در بين پرسنل پرستاری برابر با 4/49% (8/55-43 CI 95%) می باشد. در اين مطالعه 51 نفر مرد ( 7/21%) و 184 زن (3/78%) شرکت داشته و ميانگين سنی آنها 32 سال می باشد با افزايش سن شيوع کمردرد افزايش می يابد. تفاوت جنس در شيوع کمردرد مشاهده نمی شود ولی در متأهلين نسبت به مجردين بيشتر می باشد.BMI بالاتر از 27 کيلو گرم بر متر مربع 2/2 برابر شانس ابتلا به کمردرد را افزايش می دهد. در اين مطالعه سابقه کار کلی، سابقه کار در بخش فعلی، و بلند کردن بار با کمردرد رابطه معنی داری را نشان می دهند. نتيجه گيری: بنابراين نتايج نشان داد ميزان کمردرد در پرسنل پرستاری بالاست، برای پيشگيری اجرای برنامه های ارگونوميک، آموزش تکنيک صحيح حمل بار، تيم بلند کردن بار و مطالعات وسيعتر باتوجه به عوامل روانی و وظايف کاری مرتبط با کمردرد جهت پيشگيری پيشنهاد می گردد. واژه‌های کلیدی: کمردرد، پرستار، شغل، BMI،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 17 Aug 2014 08:42
Last Modified: 01 Oct 2014 05:21
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/454

Actions (login required)

View Item View Item