بررسی تاثیر الگوی خود مدیریتی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون

خضری, رقیه and روانی پور, مریم and واحد پرست, حکیمه and معتمد, نیلوفر (2014) بررسی تاثیر الگوی خود مدیریتی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

[img]
Preview
Text
khezri.roghayeh1.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://dlib.bpums.ac.ir

Abstract

چکیده هدف: پرفشاری خون از جمله بيمارهايي است كه در دوران كهنسالي شيوع فراواني دارد. اين بيماري مانند اغلب بيماري هاي مزمن، با شيوه هاي زندگي، سلامت رواني و كيفيت زندگي بيماران ارتباط تنگاتنگي دارد و در صورت عدم كنترل به موقع و مناسب موجب بروز بيماري هاي مختلف، ايجاد ناتواني هاي قابل توجه، كاهش بهره وري و در نهايت كاهش كيفيت زندگي افراد مي شود، به همین دلیل توجه به توانمندسازی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون یک ضرورت محسوب می شود .لذا هدف از این مطالعه تعیین تاثیر الگوی توانمندسازی خودمدیریتی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی است. شرکت کنندگان، 60 سالمند مبتلا به پرفشاری خون شهر بوشهر بودند که به صورت آسان و در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. مداخله در 5 مرحله (خودآگاهي و شناخت از سطح عملکرد و انتظارات ازخود توسط مددجو، هدف گذاری مطلوب توسط مددجو، برنامه ریزی، اصلاح ساختار و ارزشیابی) بر اساس الگوی توانمندسازی صورت گرفت. سپس اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، کیفیت زندگی فرم 36 و توانمندسازی جمع آوری و با نرم افزار SPSS 18 در سطح معناداری 05/0 با استفاده از آزمون¬های آماری آزمون هاي كاي دو، تي مستقل و تي زوج تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: مقایسه میانگین قبل از مداخله نمره کیفیت زندگی بین گروه¬های آزمون و کنترل به ترتیب با میزان 40/49 و 34/45 معنادار نبوده (05/0<P) اما بعد از مداخله اختلاف نمرات قبل با بعد پرسشنامه کیفیت زندگی معنادار (05/0P <) و در جهت افزایش نمرات کیفیت زندگی در گروه آزمون بود. همچنین مقایسه میانگین قبل از مداخله پرسشنامه توانمندسازی خودمدیریتی بین گروه های آزمون و کنترل به ترتیب با میزان 25/64 و 55/64 معنادار نبوده(05/0<P) اما بعد از مداخله اختلاف نمرات قبل با بعد پرسشنامه توانمندسازی خودمدیریتی بین دو گروه آزمون و کنترل از لحاظ آماری معنادار (05/0P <) و در جهت افزایش نمره توانمندی در گروه آزمون بود. بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که بکارگیری الگوی توانمندسازی خودمدیریتی، برکیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون موثر است. لذا با اجرای برنامه های توانمندسازی برای سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن، می توان از بسیاری مشکلات آنان پیشگیری و در جهت ارتقا کیفیت زندگی و توانمندی آنان گام برداشت. کلیدواژه: پرفشاری خون؛ توانمندسازی؛ سالمند؛ کیفیت زندگی.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: پرفشاری خون؛ توانمندسازی؛ سالمند؛ کیفیت زندگی
Subjects: WT Geriatrics . Chronic Diseases
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Aug 2014 08:55
Last Modified: 12 Nov 2017 09:12
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/460

Actions (login required)

View Item View Item