فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه

حمیدی, یداله and محمدی, عبدالعزیز and سلطانیان, علیرضا and محمدفام, ایرج (2016) فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه. فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران, 3 (4). pp. 30-38. ISSN 2345-5365

[img]
Preview
Text
iehfsj-v3n4p29-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://journal.iehfs.ir/browse.php?a_id=254&sid=1&...

Abstract

مقدمه: ارتقاء کیفیت زندگی کاری کارکنان مستلزم وجود فرهنگ سازمانی خاصی است که از خلاقیت، خودگردانی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت کارکنان حمایت کند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با کیفیت زندگی کاری در میان کارکنان انجام گرفت. مواد و روش­ها: این مطالعه از نوع همبستگی و مقطعی بود که در سال 1394 انجام شد. تعداد 145 نفر از کارکنان ستادی معاونت‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی همدان به روش تصادفی انتخاب شدند. در این مطالعه، داده‌ها توسط پرسشنامه جمع‌آوری شد. برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه رابینز و برای اندازه‌گیری کیفیت زندگی کاری از پرسشنامه والتون با طیف امتیاز لیکرت استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPPS و آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین فرهنگ سازمانی در این مطالعه (04/3) در حد متوسط بود. بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه‌های آن با کیفیت زندگی کاری، ارتباط معنادار و مثبت وجود داشت (001/0P-value=، 64/0 r =). نتایج آزمون رگرسیون خطی نیز نشان داد که فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر روی کیفیت زندگی کاری دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، بهبود کیفیت زندگی کاری، افزایش رضایتمندی و مشارکت کارکنان، نیازمند تغییر در مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی می‌باشد. در صورت ایجاد و توسعه فرهنگ سازمانی مناسب می‌توان شاهد افزایش سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان و در نهایت ارتقاء کیفیت و افزایش بهره­وری خدمات دانشگاهی بود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فرهنگ سازمانی، کیفیت زندگی کاری، کارکنان دانشگاه،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journals > Journal of Ergonomics
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Mar 2016 08:50
Last Modified: 02 Mar 2016 08:50
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4625

Actions (login required)

View Item View Item