کاربرد سازه های اساسی نظریه شناخت اجتماعی در پیشگویی پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال92-1391

جمالی, مکیه and نوروزی, آزیتا and طهماسبی, رحیم (2013) کاربرد سازه های اساسی نظریه شناخت اجتماعی در پیشگویی پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال92-1391. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

[img]
Preview
Text
1-15jamali.pdf

Download (822kB) | Preview
Official URL: http://dlib.bpums.ac.ir

Abstract

زمینه و هدف: پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانشجویان گامی به سوی توسعه پایدار است. لذا هدف از این مطالعه شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانشجویان با استفاده از سازه های اساسی (خودکارآمدی،انتظار نتیجه، حمایت اجتماعی و استرس)نظریه شناخت اجتماعی می باشد. مواد و روش ها:این مطالعه مقطعی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم در 428دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال تحصیلی 92-1391انجام شد. اطلاعات توسط پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه های استاندارد خودکارآمدی تحصیلی،استرس تحصیلی،حمایت اجتماعی چند بعدی،انتظار پیامد دانشجو و کیفیت زندگی (SF-36) جمع آوری گردید. بعد از جمع آوری داده ها اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی،تی،کای دو،آنالیز واریانس یکطرفه، رگرسیون لجستیک و خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: در این مطالعه،دانشجویان از سطح سلامت روان متوسط و از پیشرفت تحصیلی جزئی برخوردار بودند.پیشرفت تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی (P=0/025)ارتباط داشت و نمره سلامت روان با خودکارآمدی تحصیلی (P=0/000)،حمایت اجتماعی (P=0/000)،استرس تحصیلی(P=0/000)،زیر سازه های جهت دهی آینده (P=0/008)و انتظارات شخصی (P=0/046)مربوط به انتظار نتیجه ارتباط معنی داری داشتند.بین نمره سلامت روان و پیشرفت تحصیلی رابطه ایی وجود نداشت (P=0/089). استرس تحصیلی پیشگویی کننده مستقیم پیشرفت تحصیلی بود (P=0/020)و اثر خودکارآمدی تحصیلی (P=0/002)،حمایت اجتماعی (P=0/000)،انتظار نتیجه(P=0/000)،را بر پیشرفت تحصیلی واسطه شده بود. خودکارآمدی تحصیلی(P=0/013)،استرس تحصیلی (P=0/000)و حمایت اجتماعی (P=0/000)پیشگویی کننده مستقیم سلامت روان بودند و خودکارآمدی تحصیلی اثر حمایت اجتماعی(P=0/004)، استرس تحصیلی (P=0/002)را بر سلامت روان واسطه شده بود و انتظار نتیجه(P=0/000)،خودکارآمدی تحصیلی(P=0/004)،استرس تحصیلی(P=0/000)،از طریق حمایت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی(P=0/002)، حمایت اجتماعی (P=0/000)و انتظار نتیجه (P=0/000)از طریق استرس تحصیلی بر سلامت روان تاثیر داشتند. بحث و نتیجه گیری: با استفاده از راهبردهای افزایش خودکارآمدی و حمایت اجتماعی و کاهش استرس بویژه با بر گزاری جلسات مشاوره درسی و غیردرسی می توان پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانشجویان را ارتقا بخشید.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: استرس، انتظار نتیجه، نظریه شناخت اجتماعی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی تحصیلی، دانشجویان
Subjects: WM Psychiatry
Divisions: Faculty of Public Health
Depositing User: محسن زارعی
Date Deposited: 18 Aug 2014 03:19
Last Modified: 04 Jul 2017 08:04
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/468

Actions (login required)

View Item View Item