ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با قصد تغییر شغل در پرستاران

برزیده, مصطفی and چوبینه, علیرضا and طباطبایی, سید حمیدرضا (2013) ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با قصد تغییر شغل در پرستاران. فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران, 1 (1). pp. 33-42. ISSN 2345-5365

[img]
Preview
Text
iehfsj-v1n1p33-fa.pdf

Download (506kB) | Preview
Official URL: http://journal.iehfs.ir/browse.php?a_id=24&sid=1&s...

Abstract

مقدمه: استرس شغلی بر قصد تغییر شغل افراد در سازمان تأثیر دارد. اطلاعات ناچیزی در مورد ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با قصد تغییر شغل در پرستاران ایرانی در دسترس است. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با قصد تغییر شغل در پرستاران انجام شده است. مواد و روش­ها: در این مطالعه مقطعی، 385 نفر از پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند، شرکت نمودند. نسخه‎ فارسی پرسشنامه محتوای شغلی و پرسشنامه دموگرافیک برای جمع‎ آوری داده ‎ها استفاده شد. برای تحلیل داده ‏ها از آمار توصیفی و آزمون Mann-Whitney U توسط نرم ‏افزار SPSS نسخه 5/11 استفاده شد. یافته­ ها: میانگین (انحراف استاندارد) ابعاد آزادی تصمیم گیری (50/6) 15/58، نیازهای روانشناختی (14/5) 19/38، حمایت اجتماعی (67/3) 67/22، نیازهای فیزیکی (58/2) 03/16 و عدم امنیت شغلی (85/3) 74/7 بدست آمد. ابعاد آزادی تصمیم گیری و حمایت اجتماعی در پرستاران مورد مطالعه در سطح پایین و ابعاد نیازهای روانشناختی، نیازهای فیزیکی و عدم امنیت شغلی پرستاران مورد مطالعه در سطح بالا قرار داشتند. براساس نتایج بدست آمده، 4/56 درصد افراد مورد مطالعه قصد تغییر شغل خود را داشتند. میانگین امتیاز تمامی ابعاد استرس شغلی با قصد تغییر شغل دارای ارتباط آماری معناداری بودند. نتیجه ­گیری: در اغلب پرستاران سطح استرس شغلی بالا بدست آمد و اکثر آنها قصد تغییر شغل داشتند. هرگونه برنامه مداخله ‏ای جهت به حداقل رساندن قصد تغییر شغل در پرستاران مورد مطالعه میبایست بر کاهش عدم امنیت شغلی و نیازهای فیزیکی شغل و نیز افزایش آزادی تصمیم گیری و حمایت اجتماعی متمرکز شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ماکرو ارگونومی، پرسشنامه فارسی محتوای شغلی، تغییر شغل، استرین، ایران،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journals > Journal of Ergonomics
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 08 May 2016 10:40
Last Modified: 08 May 2016 10:40
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4753

Actions (login required)

View Item View Item