ارتباط بین بارکاری و کیفیت زندگی در پرسنل بیمارستان

ذاکریان, سید ابوالفضل and عباسی‌نیا, مرضیه and محمدیان, فاروق and فتحی, اسعد and رحمانی, عبدالرسول and احمدنژاد, ایمان and اصغری, مهدی (2013) ارتباط بین بارکاری و کیفیت زندگی در پرسنل بیمارستان. فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران, 1 (1). pp. 43-56. ISSN ۲۳۴۵-۵۳۶۵

[img]
Preview
Text
iehfsj-v1n1p43-fa.pdf

Download (698kB) | Preview
Official URL: http://journal.iehfs.ir/browse.php?a_id=25&sid=1&s...

Abstract

مقدمه: در حالی که تلاش های زیادی برای تعیین کیفیت زندگی پرسنل های بیمارستانی انجام شده است؛ اما مطالعات محدودی در جهت شناسایی فاکتورهای تاثیرگذار بر کیفیت زندگی این کارکنان صورت گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی و تاثیر بارکاری و ارتباط آن با کیفیت زندگی پرسنل بیمارستان می باشد. مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 200 نفر از پرسنل دو بیمارستان بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران(بیمارستان های امام خمینی و شریعتی) به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات 3 پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی(36-SF) و پرسشنامه بار کاری NASA-TLX بودند .برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از SPSS نسخه 18 و از آمار توصیفی و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. یافته­ ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره کل کیفیت زندگی و نمره کل بار کاری افراد به ترتیب 18±50 و 9/13±7/69 می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که در تمام ابعاد کیفیت زندگی و همچنین میانگین نمرات پرستاران با دو گروه دیگر اختلاف معناداری داشته و از دو گروه دیگر (پرسنل آزمایشگاه و کارکنان اتاق عمل) کمتر بوده است(P<0.01). همچنین بار کاری نیز در پرستاران نسبت به دو گروه دیگر بالاتر می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه معنی دار و معکوس میان بار کاری و کیفیت زندگی وجود دارد(P=0.004,r= -.306). نتیجه­ گیری: نتایج مطالعه حاضر به نقش و تاثیر مدیریت و سرپرستان جهت انجام مداخلات مؤثر در جهت بهبود کیفیت زندگی و بار کاری تاکید می کند. بنابراین انجام مطالعات بیشتر در آینده در جهت شناسایی دیگر فاکتورهای تاثیر گذار بر کیفیت زندگی و بار کاری پیشنهاد می گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: بارکاری، کیفیت زندگی، پرسنل بیمارستان،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journals > Journal of Ergonomics
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 08 May 2016 10:41
Last Modified: 08 May 2016 10:41
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4754

Actions (login required)

View Item View Item