فراوانی آسیب شناسی روانی در معلمین مدارس ابتدایی شهر کرد

محمدی, پروین and گواری, فاطمه and حق دوست, علی اکبر and محمد عليزاده, سکينه and امیری پور, علی قاسم (2010) فراوانی آسیب شناسی روانی در معلمین مدارس ابتدایی شهر کرد. مجله اصول بهداشت روانی, 10 (40). pp. 273-280. ISSN 1684-4300

[img]
Preview
Text
JFMH16521229805000.pdf

Download (186kB) | Preview
Official URL: http://jfmh.mums.ac.ir/article_1652.html

Abstract

تاثیر انکارناپذیر معلم بر متعلم از جمله مباحث مطرح دنیای تعلیم و تربیت است. یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد معلمان بهداشت روانی است چرا که معلم سالم یعنی تعلیم و تربیت سالم و تعلیم و تربیت سالم یعنی جامعه ی سالم. روش کار: مطالعه ی حاضر با هدف بررسی فراوانی آسیبشناسی روانی در معلمین مدارس ابتدایی شهرکرد در سال تحصیلی 85-1384 انجام شد. این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی تحلیلی بود که جامعه ی آماری آن شامل 1008 معلم شاغل در 139 مدرسه ابتدایی ناحیه ی 1 و2 شهرکرد بود. میزان پاسخگویی70% بود و در مجموع 705 معلم در این پژوهش شرکت داشتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ی استاندارد شده ی SCL-90-R و پرسشنامه ی ویژگی های فردی و اجتماعی آنان جمع آوری گردید. سپس با استفاده از ‌SPSS و آمارهای توصیفی و استنباطی (آزمون تی، آنالیز واریانس، آزمونهای تعقیبی و رگرسیون) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 4/27% معلمان دچار درجاتی از آسیب شناسی روانی بودند که بالاترین میزان شیوع مربوط به شکایات جسمانی با 9/74% و پایین ترین میزان شیوع مربوط به ترس مرضی با 6/20% بود. ارتباط معنی داری بین آسیب شناسی روانی با وضعیت تاهل (7/0=P) و سنوات خدمت (77/0=P) مشاهده نگردید. ارتباط معنی دار معکوسی بین وجود آسیب شناسی روانی با میزان درآمد ماهیانه و سطح تحصیلات (p<0.001 ) مشاهده گردید. نتیجه گیری: مقایسه ی نتایج این پژوهش با دیگر مطالعات انجام شده نشان دهنده ی بالا بودن میزان آسیب شناسی روانی در معلمان جامعه ی پژوهش می باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آسیب شناسی روانی؛ فراوانی؛ مدارس؛ معلم
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journal > Journal of Fundamentals of Mental Health
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 17 May 2016 10:10
Last Modified: 17 May 2016 10:10
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4816

Actions (login required)

View Item View Item