ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی در آزمایشگاه های بالینی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران

درگاهی, حسین and رازقندی, علی اکبر and رجب نژاد, زینب (2015) ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی در آزمایشگاه های بالینی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله بیمارستان, 15 (2). pp. 85-94. ISSN 2228-7450

[img]
Preview
Text
jhosp-v15n2p85-fa.pdf

Download (199kB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5441&sid=1...

Abstract

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت یادگیری تیمی و تغییر فرآیندها، لازم است تا کارکنان آزمایشگاه های بالینی با فرایند یادگیری سازمانی آشنا شوند. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی و تعیین قابلیت یادگیری سازمانی در کارکنان آزمایشگاه های بالینی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی–تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 93-1392 بر روی 85 نفر از کارکنان آزمایشگاه‌های بالینی که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده بودند انجام شد. ابزار پژوهش در این مطالعه، پرسشنامه Gomez و همکاران در چهار بخش و 17 گویه بود. جهت رتبه بندی پرسشنامه از مقیاس لیکرت و نمرات 1 تا 5 بهره برداری شد. جهت جمع آوری و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای تحلیل های آماری از آزمون های T-test و Pearson و Welch استفاده گردید. نتایج: میانگین کلی یادگیری سازمانی نزد کارکنان آزمایشگاه‌های مورد مطالعه برابر 67/54 از 75/63 بود که نشان دهنده وضعیت نامطلوب در این زمینه است. هم چنین مشخص شد که بین آزمایشگاه ها از نظر قابلیت تعهد مدیریت اختلاف معنی داری وجود داشت)002/0(P=. بین سطح تحصیلات کارکنان با بعد انتقال و یکپارچه سازی دانش نیز ارتباط معنی داری دیده شد(04/0(P=. نتیجه گیری: فرایند قابلیت یادگیری سازمانی در آزمایشگاه های بالینی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران وضعیت مطلوبی ندارد. لذا استقرار نظام ایمنی بیمار، راه اندازی نظام ثبت خطا و اشتباهات، و تشویق کارکنان به گزارش خطا از اهم عناصری است که باید به منظور استقرار کامل نظام یادگیری سازمانی در آزمایشگاه های بالینی مورد توجه قرار گیرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: یادگیری سازمانی، آزمایشگاه بالینی، بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارکنان،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 11 Jun 2016 08:01
Last Modified: 11 Jun 2016 08:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4889

Actions (login required)

View Item View Item