ادراک مدیران از مولفه های مدیریت بحران در بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و ایران

سیدین, سید حسام and زابلی, روح اله and مالمون, زینب and رجبی فرد, فاطمه (2015) ادراک مدیران از مولفه های مدیریت بحران در بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و ایران. مجله اصول بهداشت روانی, 15 (2). pp. 95-102. ISSN 1684-4300

[img]
Preview
Text
jhosp-v15n2p95-fa.pdf

Download (198kB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5435&sid=1...

Abstract

مقدمه: امروزه به علت تنوع در ساختار و فرهنگ هر سازمان، اصل تنوع در مدیریت بحران یکی از اصول اساسی است. تنوع مدیریت بحران شش مولفه شامل انعطاف پذیری، شمول،اعتماد، درک ریسک، انصاف و سازگاری است. هدف این پژوهش بررسی ادراک مدیران از مولفه های مدیریت بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران بود. روش پژوهش: این مطالعه از نوع مقطعی بود. گردآوری داده ها با پرسش نامه مولفه های مدیریت بحران و در مقیاس لیکرت بصورت 5 گزینه ای انجام شد. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و آلفای کرونباخ با ضریب اطمینان 5% محاسبه شد. تعداد کل پرسشنامه های جمع آوری شده شامل 66 پرسشنامه بود. در تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و از آزمون های آنالیز واریانس، تی مستقل استفاده شد. یافته های پژوهش: بالاترین میزان ادراک مدیران از مولفه انصاف و برابری با میانگین و انحراف معیار 51/0 ±19/3 و پایین ترین میزان از مولفه انطباق پذیری با میانگین و انحراف معیار 75/0±73/2 می باشد. بین میانگین امتیازات مولفه های مدیریت بحران ومتغیر های جنسیت و نوع مشاغل از لحاظ آماری تفاوت معنی دار وجود دارد. بالاترین میزان اهمیت مربوط به دامنه شمول و فراگیری برنامه و میزان اعتماد متقابل بین کارکنان و مدیران و کمترین میزان، انطباق پذیری برنامه های مدیریت بحران در بیمارستان بود. نتیجه گیری: افراد شاغل در جایگاه های گوناگون کاری تعاریف متعددی از انطباق پذیری در بحران ها دارند. ضروری است تا با تحقیقات بیشتر در این زمینه آموزش های متناسب با مدیران بیمارستان در مشاغل گوناگون صورت پذیرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: دیریت بحران، ادراک، مولفه های بحران، بیمارستان
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 13 Jun 2016 03:50
Last Modified: 13 Jun 2016 03:50
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4890

Actions (login required)

View Item View Item