بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی و تنش شغلی پرستاران بیمارستان الزهراء اصفهان

خیرمند, مرضیه and خیرمند, فرزاد (2015) بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی و تنش شغلی پرستاران بیمارستان الزهراء اصفهان. مجله بیمارستان, 15 (1). pp. 59-68. ISSN 2228-7450

[img]
Preview
Text
jhosp-v15n1p59-fa.pdf

Download (238kB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5518&sid=1...

Abstract

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی و تنش شغلی پرستاران بیمارستان الزهرا اصفهان می باشد.این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان الزهرا می باشد که تعداد آنها 960 نفر گزارش گردید و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 247 نفر محاسبه شد و نمونه گیری به شیوه ی تصادفی ساده صورت گرفت. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ی هوش هیجانی سیبریا شرینگ با ضریب پایایی 85/0 و تنش شغلی مؤسسه سلامت و ایمنی انگلستان با ضریب پایایی 84/0 استفاده شده است. جهت تحلیل داده ها از آزمونهای مقایسه t و همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که میزان تنش شغلی پرستاران و مقیاسهای سنجش آن از قبیل تقاضاها(مطالبات)، کنترل، حمایت مدیریت، حمایت همکاران و نقش، بیش از حد متوسط و مقیاس ارتباطات کمتر از حد متوسط است. میزان هوش هیجانی پرستاران و مقیاس های خودآگاهی و خودتنظیمی در حد متوسط ، همدلی، خودانگیزی و مهارتهای اجتماعی کمتر از حد متوسط می باشد. همچنین رابطه معناداری بین سطح هوش هیجانی و تنش پرستاران در سطح خطای 05/0 وجود دارد و با افزایش هوش هیجانی، تنش شغلی پرستاران کاهش می یابد.بنابراین، برخورداری پرستاران از مهارت هوش هیجانی تأثیرات چشمگیری در کاهش تنش آنها و در نتیجه ارتقاء عملکرد پرستاران خواهد داشت و کیفیت خدمت رسانی به بیماران را بهبود خواهد بخشید.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هوش هیجانی، تنش شغلی، پرستاران بیمارستان
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 13 Jun 2016 07:56
Last Modified: 13 Jun 2016 07:56
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4898

Actions (login required)

View Item View Item