تأثیر هوش هیجانی و ابعاد آن بر مهارت های ارتباطی آن در پرستاران بخش اورژانس

کوچک زاده, مهدی and سهرابی, زهره and مصدق راد, علی محمد (2014) تأثیر هوش هیجانی و ابعاد آن بر مهارت های ارتباطی آن در پرستاران بخش اورژانس. مجله بیمارستان, 14 (3). pp. 67-74. ISSN 2228-7450

[img]
Preview
Text
jhosp-v14n3p67-fa.pdf

Download (368kB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5520&sid=1...

Abstract

هوش هیجانی پرستاران روی کیفیت خدمات و رضایت شغلی آن ها تاثیر دارد. نظر به اهمیت مهارت های ارتباطی و قابلیت پیش بینی کننده هوش هیجانی، در این مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی پرستاران بخش اورژانس مورد بررسی قرار گرفته است. 253 نفر از پرستاران شاغل در 15 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی ایران بصورت تمام شماری انتخاب و در مطالعه مقطعی-تحلیلی حاضر شرکت کرده و پرسشنامه های هوش هیجانی گلمن و مهارت های ارتباطی محقق ساخت را تکمیل کردند. روایی و پایای ابزار در طول مطالعه سنجیده شد. جهت انجام آزمون های آماری تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون و اسپیرمن بر روی داده ها از SPSS نسخه 18 استفاده شد. میانگین کل امتیاز هوش هیجانی 31/78 برآورد شد که بیشترین و کمترین امتیاز به ترتیب مربوط به بعد خودآگاهی 83/20 و بعد خودمدیریتی 19/18 بود. میانگین کل امتیاز مهارت های ارتباطی 91/70 برآورد شد. بین امتیاز کل هوش هیجانی و امتیاز کل مهارت های ارتباطی، ارتباط معناداری مشاهده شد (01/0>p، 775/0= r). همچنین بین ابعاد چهارگانه هوش هیجانی و امتیاز کل مهارت های ارتباطی نیز رابطه معنادار قوی مشاهده شد. از آنجا که هوش هیجانی و ابعاد آن بر مهارت های ارتباطی بر پرستاران بخش اورژانس بیمارستان ها تاثیر مثبت داشت، مدیران بیمارستان ها می توانند با برگزاری جلسات آموزشی هوش هیجانی را تقویت نموده و امکان بهبود مهارت های ارتباطی را در پرستاری ارتقا دهند و زمینه های بهبود مستمر خدمات اورژانس بیمارستانها را فراهم نمایند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هوش هیجانی، مهارت های ارتباطی، پرستاران، اورژانس،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 19 Jun 2016 08:16
Last Modified: 19 Jun 2016 08:16
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4921

Actions (login required)

View Item View Item