بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی گیرندگان خدمات اورژانس در بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی

عرب, محمد and موحدکر, الهام and محمودی, محمود (2014) بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی گیرندگان خدمات اورژانس در بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی. مجله بیمارستان, 14 (1). pp. 37-49. ISSN 2228-7450

[img]
Preview
Text
jhosp-v14n1p25-fa.pdf

Download (245kB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5423&sid=1...

Abstract

زمینه و هدف: در سالهای اخیر توجه شایانی به گیرندگان خدمت اورژانس بیمارستانی گردیده است. هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل موثر بر رضایتمندی گیرندگان خدمات اورژانس در بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی است. مواد و روش ها: حجم نمونه در این پژوهش توصیفی-تحلیلی-مقطعی 768 نفر از مراجعین یکسال گذشته بخش اورژانس بیمارستانهای منتخب بود. از هر دانشگاه سه بیمارستان عمومی و سه بیمارستان تخصصی بطور تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای 54 سوالی در دو بخش بود. روائی توسط اساتید و پایائی در پایلوت 50تائی(0/87) تائید شد. نرخ پاسخگوئی 97/66% و آزمونها شامل آزمون t برای نمونه های مستقل، رگرسیون خطی ساده و چندگانه بود. نتایج: ویژگیهای دموگرافیک افراد مورد مطالعه عبارتند: 57/3% زن، 56/8% بیشتر از 45 سال، 63/1% مشمولین تامین اجتماعی، 92/7% شهرنشین، 56% متاهل، 58/7% تحصیلات کمتر از متوسطه و 68/4% تحت پوشش بیمه مکمل. میزان هزینه پرداختی بیماران در دانشگاه شهید بهشتی بیشتر از تهران و بخش عمده ای از پرداختها در هر دو دانشگاه ترکیب بیمه و پرداخت از جیب بود. رضایتمندی مراجعین دانشگاه تهران در ابعاد پذیرش، نگهبانی، پزشکان معالج، کادر پرستاری و محیط-خدمات در تهران و مراجعین دانشگاه شهید بهشتی در بعد مدیریت بیشتر بود. میزان رضایتمندی در زمان حضور پزشک، زنان، افراد مسنتر، شهرنشینان و خودارجاعی به اورژانس بیشتر بود. رضایتمندی مراجعین دانشگاه تهران بیشتر از شهید بهشتی بود. نتیجه گیری: جمع آوری اطلاعات در مورد ارزیابی بیمار از کیفیت خدمات یا امکانات درمانی دردسترس، می تواند در راستای شناخت مناطق قابل ارتقای سیستم ارائه خدمت مورد استفاده واقع گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: رضایتمندی، گیرندگان، خدمت، اورژانس بیمارستانی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Jun 2016 09:45
Last Modified: 25 Jun 2016 09:45
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4947

Actions (login required)

View Item View Item