بررسی نقش عدالت سازمانی ، تعهد سازمانی و رضایت از شغل بر کیفیت زندگی کاری : مطالعه موردی کارکنان بیمارستان دولتی پور سینای شهر رشت

حاتم سیاهکل محله, علیرضا and رضائی, سجاد and کوچکی نژاد, لیلا and یوسف زاده, شاهرخ (2014) بررسی نقش عدالت سازمانی ، تعهد سازمانی و رضایت از شغل بر کیفیت زندگی کاری : مطالعه موردی کارکنان بیمارستان دولتی پور سینای شهر رشت. مجله بیمارستان, 13 (4). pp. 133-144. ISSN 2228-7450

[img]
Preview
Text
jhosp-v13n4p133-fa.pdf

Download (240kB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5473&sid=1...

Abstract

مقدمه وهدف: ارتقاء کیفیت زندگی کاری پرسنل بیمارستان یکی از عوامل مهم جهت اطمینان از پایداری سیستم بهداشتی معرفی شده است. هدف این‌مطالعه، بررسی رابطه عدالت و تعهد سازمانی و رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان دولتی پورسینا بود. روش کار: طرح پژوهش، توصیفی-مقطعی و جامعه‌آماری شامل کلیه پزشکان، پرستاران، کارکنان بخش رادیولوژی، اداری و نیروهای خدماتی بیمارستان دولتی پورسینای شهر رشت بود.216 نفر به‌شیوه نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند و به‌پرسشنامه‌های اطلاعات جمعیت‌شناختی، کیفیت‌ زندگی کاری، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و شاخص‌توصیف ‌شغل پاسخ دادند. کلیه داده‌ها با نسخه 16نرم‌افزارSPSS و توسط ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه تحلیل گردیدند. نتایج: در میان عوامل جمعیت‌شناختی تنها متغیر سابقه‌شغلی رابطه منفی معنی‌داری با کیفیت‌زندگی کاری داشت (05/0P< ، 55/0r=-).کلیه ابعاد رضایت‌شغلی، تعهد سازمانی (به‌جز تعهد مستمر) و عدالت سازمانی رابطه‌مثبت و معنی‌داری با کیفیت‌زندگی کاری نشان دادند‌(0001/0>P).در تحلیل‌رگرسیون متغیرهای عدالت توزیعی (318/0β=،0001/0P=)، رضایت پرداخت(288/0β=،0001/0P=)، تعهدعاطفی (144/0β=،007/0P=)، رضایت ارتقاء(172/0β=،003/0P=)، عدالت‌رویه‌ای (139/0β= ، 013/0P=)، تعهد تکلیفی (133/0β=، 014/0 P=) به‌طور معنی‌داری توانستند سطوح کیفیت زندگی کاری را پیش بینی نموده و در مجموع 60 % از واریانس مشترک را تبیین نمایند( 913/46 F= ، 0001/0P<). نتیجه‌گیری: افراد شاغل در بیمارستان همواره در معرض خطر فرسودگی‌شغلی قرار دارند. از این‌رو پیشنهاد می شود جهت افزایش کیفیت زندگی کاری در محیط‌های بیمارستانی توجه‌ویژه به ابعاد رضایت ‌شغلی ، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی مبذول گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری، بیمارستان دولتی،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 29 Jun 2016 10:30
Last Modified: 29 Jun 2016 10:30
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4969

Actions (login required)

View Item View Item