رابطه کیفیت زندگی کاری با میزان تعارض کار - خانواده پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

نصیری پور, امیراشکان and پورمطهری, مهرک (2014) رابطه کیفیت زندگی کاری با میزان تعارض کار - خانواده پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله بیمارستان, 13 (4). pp. 145-151. ISSN 2228-7450

[img]
Preview
Text
jhosp-v13n4p145-fa.pdf

Download (164kB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5474&sid=1...

Abstract

زمینه و هدف :امروزه کیفیت زندگی کاری به عنوان یک مفهوم جهانی در مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمانی موردتوجه قرار گرفته و ارتقای آن کلید اصلی موفقیت مدیریت هر سازمان به شمار می رود.همچنین تعارض کار –خانواده پدیده مهمی است که هم کارکنان و هم کارفرمایانشان را تحت تاثیر قرار می دهد.این مطالعه به تعیین همبستگی کیفیت زندگی کاری با میزان تعارض کار-خانواده آنان می پردازد. مواد و روشها: این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی و مقطعی است .جامعه آماری پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران با حجم نمونه215 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه 29 سوالی کیفییت زندگی کاری کاسیو(casio) همچنین پرسشنامه 18 سوالی تعارض کار–خانواده کارلسون(Carlson) بود. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. یافته ها: از بین مولفه های کیفیت زندگی کاری، امتیازات مادی و آموزش با میزان تعارض کار–خانواده رابطه معنی داری نداشتند، ولی بین تعارض کار – خانواده با دموکراسی در سازمان001/0 P=، مشارکت در تصمیم گیری009/0 P=،طراحی شغل017/0 P=،فضای کاری در سازمان004/0 P=، رابطه معنی داری وجود داشت. در نهایت بین کیفیت زندگی کاری پرستاران با میزان تعارض کار- خانواده رابطه معنی دارمشاهده شد (001/0> P و 26 /0r=). نتیجه گیری: به دلیل رابطه معنادار بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار – خانواده پرستاران، می توان نتیجه گرفت که با برنامه ریزی صحیح جهت افزایش کیفیت زندگی کاری پرستاران می توان شاهد کاهش تعارض کار –خانواده آنان بود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کیفیت زندگی کاری، تعارض کار- خانواده، پرستار، بیمارستان،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 29 Jun 2016 10:30
Last Modified: 29 Jun 2016 10:30
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4971

Actions (login required)

View Item View Item