بررسی نگرش ایمنی کارکنان اتاق عمل شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392

عرب, محمد and محمدیان, فاروق and رحمانی, عبدالرسول and رحیمی, عباس and امیدی, لیلا and عباسی بروجنی, پروین and اصغری, مهدی (2014) بررسی نگرش ایمنی کارکنان اتاق عمل شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392. مجله بیمارستان, 13 (3). pp. 25-33. ISSN 2228-7450

[img]
Preview
Text
jhosp-v13n3p25-fa.pdf

Download (322kB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5408&sid=1...

Abstract

زمینه و هدف: اتاق عمل به عنوان یکی از واحدهای اصلی در بیمارستان، مهمترین مرحله ارائه خدمات درمانی به بیمار را بر عهده دارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین نگرش ایمنی کارکنان اتاق عمل شاغل در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. مواد و روش ها:در این مطالعه توصیفی و تحلیلی 230 نفر از پرسنل اتاق عمل شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سه بخشی نگرش ایمنی(آلفای کرونباخ 854/0) استفاده شد. بخش اول مربوط به اطلاعات دموگرافیک(11سوال)، قسمت دوم مربوط به کیفیت ارتباط و همکاری با دیگر پرسنل(14سوال) و قسمت سوم مربوط به نگرش ایمنی (58سوال) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 18 و از آزمون های آماری کای ، ضریب همبستگی پیرسون، تی تست و آنالیز واریانس استفاده شد. نتایج:9/90% افراد دارای نگرش ایمنی متوسط بودند و میانگین نمره نگرش ایمنی در افراد مورد بررسی4/22±2/119بود. همبستگی معنادار و مستقیمی بین نمره نگرش ایمنی با سن، سابقه کار و سابقه کار در بیمارستان(141/0±=, r046/0=p) بدست آمد. بین میانگین نمره نگرش ایمنی مردان و زنان(047/0=p) و افرادی که در رابطه با ایمنی آموزش دیده و افراد آموزش ندیده(004/0=p) اختلاف معناداری بدست آمد. نتیجه گیری: نگرش ایمنی در میان پرسنل اتاق عمل ایده ال به نظر نمی رسد. بنابراین انجام برنامه های مداخلاتی موثر در جهت ارتقای نگرش ایمنی در میان کارکنان اتاق عمل ضروری است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نگرش ایمنی، اتاق عمل، بیمارستان، کارکنان،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 02 Jul 2016 10:10
Last Modified: 02 Jul 2016 10:10
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4974

Actions (login required)

View Item View Item