رابطه استراتژی و ساختار سازمانی: یک مقایسه تطبیقی بین بیمارستان های دولتی و خصوصی تهران در سال 1390

علیزاده, سکینه and ملکی, محمدرضا and خدایاری زرنق, رحیم and درزی رامندی, سجاد and صادقی, احمد (2014) رابطه استراتژی و ساختار سازمانی: یک مقایسه تطبیقی بین بیمارستان های دولتی و خصوصی تهران در سال 1390. مجله بیمارستان, 13 (3). pp. 35-42. ISSN 2228-7450

[img]
Preview
Text
jhosp-v13n3p35-fa.pdf

Download (274kB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5409&sid=1...

Abstract

زمینه و هدف: استراتژی یکی از عوامل تاثیرگذار بر ساختار سازمان بوده و برای موفقیت سازمان توجه به رابطه این دو ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین ساختار و استراتژی‌های سازمانی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر تهران انجام گرفت. مواد و روش‌ها: یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است که در سال 1390 و در 20 بیمارستان دولتی و خصوصی تهران انجام شد. جامعه شامل مدیران ارشد بود که به دلیل محدود بودن (60 نفر) نمونه گیری انجام نشد. ابزار پژوهش پرسشنامه استراتژی اسنو-مایلز و ساختار سازمانی رابینز بود که روایی آن مورد تایید صاحبنظران قرار گرفت و پایایی با روش آلفای کرونباخ 0.75 محاسبه گردید. برای تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج: از بین ابعاد ساختار سازمانی، بعد تمرکز در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی به ترتیب 85 و 75 درصد، رسمیت 92 و 88 درصد و پیچیدگی 81 و 100 درصد بود. استراتژی غالب هر دو گروه بیمارستان‌ها از نوع تحلیلی بود. ضریب همبستگی بین استراتژی و ساختار سازمانی در بیمارستان های دولتی 2/0- و در بیمارستان های خصوصی 3/0 بود و رابطه آنها معنی دار نبود. نتیجه گیری: بین استراتژی غالب در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی (استراتژی تحلیلی) و ابعاد ساختار سازمانی رابطه منطقی وجود نداشت. اگر این بیمارستان‌ها از استراتژی تحلیلی پیروی کنند باید از پیچیدگی خود بکاهند. تمرکز نیز در شرایطی در جهت استراتژی تحلیلی خواهد بود که کنترل شدید بر فعالیت‌های جاری و کنترل کم بر فعالیت‌های جدید وجود داشته باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: استراتژی، ساختارسازمانی، بیمارستان دولتی، بیمارستان خصوصی،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 03 Jul 2016 07:08
Last Modified: 03 Jul 2016 07:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4975

Actions (login required)

View Item View Item