بررسی رابطه هوش سازمانی با شاخص های عملکردی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال 1391

اسدی, محبوبه and طباطبایی, سید سعید and خیاط مقدم, سعید (2014) بررسی رابطه هوش سازمانی با شاخص های عملکردی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال 1391. مجله بیمارستان, 13 (3). pp. 89-98. ISSN 2228-7450

[img]
Preview
Text
jhosp-v13n3p89-fa.pdf

Download (333kB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5117&sid=1...

Abstract

زمینه و هدف: یکی از ابزار های بی نظیر و جدید به منظور بقای سازمان ها در میان رقبای خویش، داشتن دانش فراگیر از همه عوامل محیطی مؤثر بر سازمان یعنی هوش سازمانی است که با سنجش آن، توانایی ها و ضعف های سازمان شناسایی می شود و می تواند عملکرد سازمان را متأثر سازد و از این طریق به سازمان در اندازگیری و تعیین میزان پیشرفت در تحقق اهدافش کمک کند. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی بود. جهت انجام این پژوهش 375 نفر از کارکنان 12 بیمارستان عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندار هوش سازمانی آلبرخت و چک لیست شاخص های عملکردی بیمارستان ها، تعیین شده از سوی وزارت بهداشت بود. برای تعیین نمره هوش سازمانی از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی تحلیلی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0 و در نرم افزار Spss نسخه 16 تحلیل گردید. یافته ها: بین هوش سازمانی بیمارستان ها و کلیه شاخص های عملکردی منتخب به جز ضریب اشغال تخت و درصد اعمال جراحی به تخت عمل، همبستگی مثبت و رابطه آماری معنی دار وجود داشت (05/0 > P) و هوش سازمانی بیشترین همبستگی را با شاخص های فاصله چرخش عملکرد تخت (r=0/739) و میانگین طول اقامت بیمار (r=0/691) داشت. نتیجه گیری: توجه و برنامه ریزی در راستای تقویت و افزایش هوش سازمانی می تواند در بهبود عملکرد بیمارستان ها نقش مؤثری داشته باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هوش سازمانی، بیمارستان، شاخص عملکردی،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 03 Jul 2016 07:08
Last Modified: 03 Jul 2016 07:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4981

Actions (login required)

View Item View Item