تبيين مشکلات ارتقاء سبک زندگی سالم پرستاران و ارائه راهکار

سيد نعمت الله روشن, فاطمه السادات and الحانی, فاطمه (2014) تبيين مشکلات ارتقاء سبک زندگی سالم پرستاران و ارائه راهکار. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (121). pp. 36-45. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v21n121p36-fa.pdf

Download (485kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=3226&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : مفهوم سبک زندگی به عنوان يک متغير مهم در متون پرستاری مطرح شده و رابطه تنگاتنگی با سلامتی افراد جامعه دارد. لذا اين مطالعه با هدف تبيين مشکلات ارتقاء سبک زندگی آنان و ارائه راهکاری کاربردی انجام شد . روش کار : مطالعۀ حاضر مطالعه ای توصيفی-تحليلی با روش حل مسأله است. جامعه مورد مطالعه را 116 نفر از پرستاران شاغل دربيمارستانهای دولتی و ابزارگردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک، پرسشنامه سبک زندگی پرستاران وپرسشنامه مشکلات پرستاران در ارتقاء سبک زندگی سالم می باشد. اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزارآماری کامپيوتری SPSS16 تحت ويندوز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . يافته‌ها : در مجموع 5/9% از پرستاران دارای سبک زندگی نا مطلوب، 6/52 % نسبتاً مطلوب، 93/37 % مطلوب بودند. نامطلوب ترين رفتارها دربعد مسئوليت پذيری سلامتی و مطلوب ترين رفتارها دربعد استعمال دخانيات قرار داشت. بيشترين مشکلات پرستاران درخصوص ارتقاء سبک زندگی سالم مربوط به حيطه مديريتی- اجرايی "زياد بودن ساعات کاری پرستاران" با امتياز 72/1، در حيطه محيطی-تجهيزاتی"نامناسب بودن شرايط محيط کار" با امتياز 47/1، در حيطه آموزشی "عدم دسترسی به مشاورآموزشی درخصوص مسانل مربوط به سلامت فردی" با ميانگين 37/1 و در حيطه فردی- انگيزشی بيشترين مشکل "حقوق و دستمزد ناکافی" با ميانگين 77/1 بود . نتيجه‌گيری : با مشخص شدن بيشترين مشکلات، راهکارهای برتر مبتنی بر داده ها، مطالعه متون ،ديدگاه خود پرستاران و تفکر تيم تحقيق ارائه شد، از بين اين راهکارها بر اساس ضوابط "برگزاری دوره های آموزشی به صورت کارگاه و همايش برای پرستاران درمورد اهميت و نحوه ارتقاء سبک زندگی سالم "بيشترين امتياز را کسب نمود. ليکن به منظور تحت پوشش قرار دادن ساير راهکارها تشکيل" کميته ارتقاء سبک زندگی سالم پرستاران" پيشنهاد گرديد. واژه‌های کلیدی: پرستار، ارتقاء سلامت، سبک زندگی،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RT Nursing
Divisions: Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 18 Aug 2014 13:04
Last Modified: 18 Aug 2014 13:04
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/501

Actions (login required)

View Item View Item