بررسی مقايسه‌ای سطح سرمی منيزيم در کودکان مبتلا به تب و تشنج و کودکان تبدار بدون تشنج

افشار خاص, لادن and توسلی, آزیتا and شامل, شیرین (2014) بررسی مقايسه‌ای سطح سرمی منيزيم در کودکان مبتلا به تب و تشنج و کودکان تبدار بدون تشنج. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (121). pp. 73-77. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v21n121p73-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=3231&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : تشنج ناشی از تب يکی از شايعترين اختلالات تشنجی در دوره کودکی محسوب می شود. کمبود بعضی از عناصر کمياب از جمله منيزيم ممکن است در پاتوژنز آن نقش داشته باشند. هدف از مطالعه ما مقايسه سطح سرمی منيزيم در کودکان مبتلا به تب و تشنج با کودکان تبدار بدون تشنج بود. روش کار : در اين مطالعه مورد – شاهدی آينده نگر دو گروه 47 نفره شش تا شصت ماهه مورد بررسی قرار گرفتند. گروه مورد شامل کودکان با تب و تشنج و گروه شاهد شامل کودکان تبدار بدون تشنج بودند. سطح سرمی منيزيم در دو گروه به روش اسپکتروفتومتری اندازه گيری و با يکديگر مقايسه شد . يافته‌ها : ميانگين سنی گروه مورد و گروه شاهد به ترتيب 3/26 ± 99/18 و 28/23 ± 11/19 ماه بود. در گروه مورد 24 پسر و 23 دختر و در گروه شاهد 26 پسر و 21 دختر وجود داشت. دو گروه مورد و شاهد از نظر ميانگين سنی و پراکندگی جنسی تغاوت معنی داری نداشتند. ميانگين سطح سرمی منيزيم در گروه مورد 96/1 ± 28/0 ميلی گرم در دسی ليترو در گروه شاهد 15/2 ± 24/0 ميلی گرم در دسی ليتر بود. بين دو گروه از نظر سطح سرمی منيزيم تفاوت معنی دار وجود داشت و ميزان منيزيم سرم بطور معنی داری در بيماران با تب و تشنج کمتر بود (001/0 p= ). نتيجه‌گيری : در مطالعه ما ميانگين سطح سرمی منيزيم در گروه بيماران با تب و تشنج پايين تر از گروه تبدار بدون تشنج بود. نتايج اين مطالعه می توانند نشان دهند که منيزيم سرم ممکن است در ايجاد تشنج در کودکان تبدار نقش داشته باشد. اثبات اين مطلب راهگشای مطالعات جديدتر و کارآزمايی های بالينی برای نشان دادن نقش استفاده از منيزيم خوراکی در پيشگيری از تشنج در کودکان تب دار است.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 19 Aug 2014 04:40
Last Modified: 19 Aug 2014 04:40
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/510

Actions (login required)

View Item View Item