عوامل موثر بر انتخاب بیمارستانهای خصوصی و دولتی شهر تهران جهت درمان در سال 1387

ورمقانی, مهدی and عرب, محمد and زراعتی, حجت and اکبری ساری, علی (2011) عوامل موثر بر انتخاب بیمارستانهای خصوصی و دولتی شهر تهران جهت درمان در سال 1387. مجله بیمارستان, 10 (1). pp. 45-52. ISSN 2228-7450

[img]
Preview
Text
jhosp-v10n1p45-fa.pdf

Download (595kB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=69&sid=1&s...

Abstract

زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی مهمترین علل انتخاب بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تهران توسط بیماران مراجعه کننده به این بیمارستانها در سال 1387 می باشد. مواد و رو شها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقایس های از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل بیماران بستری شده در بیمارستانهای خصوصی و دولتی تحت نظارت دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 360 نفر بیمار انتخاب گردیدند. ابزار سنجش در این پژوهش شامل یک پرسشنامه محقق ساخته 3 بخشی بود که بخش اول آن شامل 25 پرسش 5 گزین های به روش امتیاز دهی لیکرت، قسمت دوم 2 پرسش بصورت دو گزین های بلی یا خیر و بخش سوم شامل 2 سؤال باز بود که روایی آن از طریق سنجش محتوا بدست آمد. ضریب همبستگی پرسشنامه 90 درصد بدست آمد. به منظور و t و از آزمو نهای آماری کای دو و من ویتنی و آزمون SPSS تجزیه و تحلیل داد ه ها از نرم افزار استفاده گردید. Backward فریدمن و رگرسیون لجستیک مدل یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین عوامل مستعد کننده در انتخاب بیمارستانهای دولتی توسط بیماران به ترتیب وجود پزشکان مجرب و ورزیده،ارتباط پزشک معالج با بیمار و حضور وی بر بالین،شهرت پزشکان بیمارستان و مهمترین علل انتخاب بیمارستانهای خصوصی توسط بیماران وجود پزشکان مجرب و ورزیده،ارتباط پزشک معالج با بیمارو حضور وی بر بالین بیماروفعالیت پزشک معالج در بیمارستان می باشد. همچنین از بین عوامل توانا کننده مهمترین دلایل بیماران برای انتخاب بیمارستان های دولتی به ترتیب هزینه های بیمارستان و درآمد بیمار و مهمترین دلایل آنها برای انتخاب بیمارستانهای خصوصی درآمد .( p=0/ بیمار و هزینه های بیمارستان بوده است( 05 نتیجه گیری: هم بیمارانی که بیمارستانهای خصوصی و هم بیمارانی که بیمارستانهای دولتی را انتخاب می نمایند عنوان می کنند که علت اصلی انتخابشان وجود پزشک مجرب و ورزیده در آن بیمارستان می باش د. هزینه بیمارستان و درآمد بیماران نیز از مهمترین عواملی است که در انتخاب بیمارستان تاثیر می گذارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: انتخاب بیمارستان، بیمارستان خصوصی، بیمارستان دولتی، تهران،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Jul 2016 04:58
Last Modified: 25 Jul 2016 04:58
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5124

Actions (login required)

View Item View Item