بکار گیری مدل سروکوال در سنجش عملکرد برنامه ملی ارزشیابی بیمارستانهای ایران، مطالعه موردی در استان همدان

اکبری حقیقی, فیض اله and جعفری پویان, ابراهیم (2009) بکار گیری مدل سروکوال در سنجش عملکرد برنامه ملی ارزشیابی بیمارستانهای ایران، مطالعه موردی در استان همدان. مجله بیمارستان, 8 (3). pp. 49-56. ISSN 2228-7450

[img]
Preview
Text
jhosp-v8n3p49-fa.pdf

Download (164kB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=98&sid=1&s...

Abstract

سابقه و هدف: مطالعات متعددی براهمیت سیستم اعتباربخشی بعنوان یکی ازروشهای شناخته شده در ارزشیابی عملکرد بیمارستانها تاکید کرده اند. با این وجود، اثربخشی این مکانیسم در کشورهای در حال توسعه آن چنان مورد توجه قرار نگرفته است. در همین راستا پژوهش حاضرعملکرد این سیستم را بر اساس مدل SERVQUAL مورد بررسی قرار داده است. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش مقطعی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل روسا، مدیران و اعضای شبکه تصمیم گیری بیمارستانهای استان همدان می باشد (تعداد 200 نفر) که به روش سرشماری تعیین شده اند. داده های کمی و کیفی پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و به ترتیب با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS و روش Thematic Content Analysis تجزیه و تحلیل شده است. نتایج: تنها 39% از گروه مورد پژوهش دارای آگاهی بالایی از نظام ارزشیابی بیمارستان ها بودند. بیشترین درصد شکاف میان ادراک و انتظار گروه مورد پژوهش از مولفه های ارزشیابی، برابر با 8/55 درصد و مربوط به مولفه «رضایت کارکنان» وکمترین درصد شکاف بین ادراک و انتظار برابر با 3/17 درصد و به مولفه «ساختارها و تشکیلات فیزیکی» مربوط بوده است. نتیجه گیری: امتیازات پایین مربوط به برداشت (ادراک) گروه مورد پژوهش از نظام ارزشیابی می تواند نشانگر سطح رضایت پایین آنها از و لذا همکاری ضعیف با نظام ارزشیابی فعلی به شمار رود. توجه بیشتر و موثر به دیدگاهها، پیشنهادات و واکنشهای مدیران و تصمیم گیرندگان اصلی سازمانهای مورد ارزشیابی می تواند یک راهکار پیشگیرانه مناسب در بهبود برداشت و همکاری آنها بشمار رود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نظام اعتباربخشی و ارزشیابی ایران، سنجش عملکرد، SERVQUAL، بیمارستان، استان همدان،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 07 Aug 2016 05:24
Last Modified: 07 Aug 2016 05:24
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5162

Actions (login required)

View Item View Item