مطالعه تطبیقی اعتبار بخشی خدمات بهداشتی و درمانی در چند کشور منتخب و ایران

قلعه باغی, سوزان (2006) مطالعه تطبیقی اعتبار بخشی خدمات بهداشتی و درمانی در چند کشور منتخب و ایران. مجله بیمارستان, 5 (7). pp. 29-33. ISSN 2228-7450

[img]
Preview
Text
jhosp-v5n7p29-fa.pdf

Download (3MB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=158&sid=1&...

Abstract

پژوهش حاضر به منظور مطالعه تطبیقی در شیوه اعتبار بخشی خدمات بهداشتی و درمانی در چند کشور منتخب انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل از آن الگوی اعتبار بخشی خدمات بهداشتی و درمانی برای ایران پیشنهاد گردیده است. بنابراین روش پژوهش توصیفی - تطبیقی است که بصورت مقطعی و میدانی انجام گرفته و برای ارائه الگوی اعتبار بخشی در خدمات بهداشتی و درمانی بررسی تحلیلی صورت گرفته است نمونه این پژوهش برای مقایسه اعتبار بخشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از سوی کشورهای پیشرفته آمریکا و انگلیس و فرانسه و کانادا انتخاب و ابتدا با هم و سپس با ایران مقایسه گردیده اند. نتیجه بررسی تطبیقی نشان داد که اعتبار بخشی خدمات بهداشتی و درمانی در کشورهای پیشرفته با هم تفاوت اصولی ندارند و اعتبار بخشی خدمات بهداشتی و درمانی ایران متفاوت است. برای تدوین الگوی اعتبار بخشی خدمات بهداشتی و درمانی از طریق نظرسنجی با تکنیک دلفی از مدیران و صاحب نظران در امر بهداشت و درمان بر روی نود و شش نفر از افراد نامبرده انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که پس از اجرای مقدماتی و سنجش پایائی آن توسط اعضا هیات علمی تکمیل شده است پرسشنامه حاوی 5 سوال مشخصات فردی و 28 سوال در مورد اعتبار بخشی خدمات بهداشتی و درمانی طراحی گردیده اند. برای یافته های توصیفی پژوهش جداول و نمودارهایی تدوین شده است و جهت بررسی و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. بر اساس نتایج بررسی توصیفی و تحلیلی نظرسنجی مورد پژوهش و مولفه های حاصل از آن و مطالعات گسترده و تجربیات پژوهشگر و با توجه به سنت و فرهنگ ایران الگوی نهایی اعتبار بخشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی پیشنهاد شده است. در خاتمه پیشنهاداتی بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش در زمینه های مختلف اعتبار بخشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ارائه گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش به شرح زیر خلاصه می شود: بطور کلی مدیران ارشد در بیمارستانها با شیوه ارزیابی و اعتبار بخشی کنونی ایران موافق نیستند. پاسخگویان خواستار تغییر شیوه ارزیابی و اعتبار بخشی فعلی خدمات بهداشتی و درمانی شده اند.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 14 Aug 2016 05:22
Last Modified: 14 Aug 2016 05:22
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5214

Actions (login required)

View Item View Item