بررسي رابطة بين روش‌هاي جلب مشاركت با انجام فعاليت‌هاي داوطلبانه در بين داوطلبان جمعيت هلال‌احمر استان كهگيلويه و بويراحمد در سال 1389

داوري, کورش and شجاعي مقدم, اميررضا and رضوي مطلق, زهرا سادات (2011) بررسي رابطة بين روش‌هاي جلب مشاركت با انجام فعاليت‌هاي داوطلبانه در بين داوطلبان جمعيت هلال‌احمر استان كهگيلويه و بويراحمد در سال 1389. فصلنامه علمی امداد و نجات, 2 (4). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
46-51.pdf

Download (173kB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=105

Abstract

مقدمه: با توجه به گسترش روزافزون علم و تكنولو‍ژي روز، روند جلب همكاري افراد متفاوت تر از گذشته است و اتخاذ شيوه و روش مناسب در دعوت به عضويت مردم حائز اهميت مي‌باشد. اين پژوهش از اين حيث كه در بر گيرندة نگرش‌ها و عملكردهاي داوطلبان جمعيت هلال احمر استان کهگيلويه و بويراحمد در زمان حضور در يكي از گروه‌هاي داوطلبي است، مي‌تواند نتايجي را به دنبال داشته باشد كه با تكيه بر آنها براي تداوم جلب مشاركت‌هاي مردمي استراتژي مناسبي اتخاذ گردد. روش‌ها: مطالعة حاضر يک مطالعة توصيفي برروي 400 نفر از داوطلبان استان کهگيلويه و بوير احمد در سال 1389 است. روش پژوهش در اين مطالعه، روش همبستگي و ابزار سنجش، پرسشنامة محقق ساخته بود که به شيوة طيف ليکرت طراحي شد. پرسشنامه متشکل از چهل سؤال بود که متغير مستقل، يعني روش‌هاي جلب مشارکت مردم، سه خرده مقياس (روش‌هاي چهره به چهره، روش‌هاي تبليغات و روش‌هاي گروه سازي) و متغير وابسته يعني انجام فعاليت‌هاي داوطلبانه چهار خرده مقياس (انجام فعاليت‌هاي داوطلبانه گروه‌هاي حمايت، مهارت، مشارکت و هدايت) را بررسي مي‌كرد. يافته‌ها: براساس يافته‌هاي اين پژوهش، با استفاده از آزمون مجذور کاي معلوم شد که از نظر پاسخگويان، بين ميزان مشاركت در فعاليت‌هاي داوطلبانه با ميزان استفاده از روش‌هاي جلب مشارکت رابطة معني داري وجود دارد (05/0P<). نتيجه گيري: روش‌هاي جلب مشارکت تأثير بالايي در انجام فعاليت‌هاي داوطلبانه دارد. به تناسب شرايط خاص گروه‌ها ونيز خصوصيات خاص فرهنگي و امكانات موجود مي‌توان هم به صورت فردي و هم به صورت گروهي، زمينه‌هاي جلب مشاركت افراد در فعاليت‌هاي داوطلبانه را فراهم كرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: روش‌هاي جلب مشارکت مردم، روش چهره به چهره، روش تبليغات، روش گروه‌سازي، گروه‌هاي‌داوطلبي.
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 10 Sep 2016 08:31
Last Modified: 10 Sep 2016 08:31
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5309

Actions (login required)

View Item View Item