مقايسه نقش عامل انساني در بروز تصادفات رانندگان صنوف مختلف

حيدري, محمود and خرم دل, کاظم and رخشاني, طيبه and شکوه, محمد کاظم (2012) مقايسه نقش عامل انساني در بروز تصادفات رانندگان صنوف مختلف. فصلنامه علمی امداد و نجات, 4 (1). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
39-46.pdf

Download (220kB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=184

Abstract

چکيده: مقدمه: عامل انساني به عنوان مهم‌ترين عامل تصادفات جاده‌اي شناخته شده است. هدف پژوهش حاضر مقايسه نقش عامل انساني در بروز تصادفات رانندگان صنوف مختلف شهرستان داراب در زمستان 89 بود. روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي همبستگي بود. نخست از 4 گروه رانندگان اتوبوس، کاميون، تاکسي و سواري شخصي 130 نفر به روش نمونه‌گيري هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامة رفتار رانندگي منچستر (MDBQ) را تکميل کردند. داده‌هاي پژوهش با استفاده از آزمون تحليل واريانس چند راهه، ضرايب همبستگي و با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS تحليل شد. يافته‌ها: نتايج تحليل واريانس نشان داد گروه‌ها در تمام عامل‌ها (اشتباهات، لغزش‌ها، تخلفات عمدي و تخلفات غيرعمدي) با يکديگر تفاوت معنادار دارند(05/0>(p. همچنين بيشترين ميزان نمرات در3 عامل اشتباهات، لغزش‌ها و تخلفات عمدي به ترتيب متعلق به گروه‌هاي رانندگان اتوبوس، کاميون، سواري و تاکسي بود؛ اما در عامل تخلفات غيرعمدي بيشترين نمرات به ترتيب متعلق به سواري، تاکسي کاميون و اتوبوس بود. نتايج ضريب همبستگي نيز نشان داد سن با تمام خطا‌ها و تخلفات رابطة مثبت و معنادار دارد (05/0>p). متغير تحصيلات با خطاي غيرعمدي خطرناک و اشتباه رابطة منفي و معنادار داشت (05/0>p)؛ اما با عامل تخلف غير عمدي رابطة مثبت و معنادار داشت (05/0>p). همچنين با تخلفات عمدي رابطه‌اي نشان نداد (05/0< p). مدت سال‌هاي رانندگي و استفاده از کمربند ايمني با هيچ يک از عوامل رابطة معناداري نشان ندادند (05/0< p). نتيجه‌گيري: از آنجا که بيشترين ميزان نمرات خطا‌ها و تخلفات به ويژه متعلق به رانندگان اتوبوس و کاميون بود، پيشنهاد مي‌شود به‌منظور کاهش ميزان تصادفات، ارزيابي‌هاي روان‌شناختي و آموزش‌هاي کافي در هنگام گزينش و ارائه گواهينامه و همچنين پس از آن به‌طور متناوب صورت پذيرد. .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: رانندگان، تصادفات رانندگي، عامل انساني، خطا‌ها و تخلفات.
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 17 Sep 2016 10:32
Last Modified: 17 Sep 2016 10:32
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5336

Actions (login required)

View Item View Item