بررسي تأثير دورة کوتاه مدت بازآموزي بر ميزان ماندگاري مهارت احياي قلبي- ريوي در دانشجويان پرستاري

رئيسي, حميده and ترابي زاده, كامليا and مأكولاتي, ناهيد (2012) بررسي تأثير دورة کوتاه مدت بازآموزي بر ميزان ماندگاري مهارت احياي قلبي- ريوي در دانشجويان پرستاري. فصلنامه علمی امداد و نجات, 4 (1). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
11-19.pdf

Download (243kB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=187

Abstract

چكيده مقدمه: اگر چه اخيراً بر آموزش عمليات احياي قلبي- ريوي پايه تأكيد زيادي صورت مي‌گيرد؛ اما بررسي‌هاي متعدد نشان داده‌اند که ميزان ماندگاري دانش و مهارت انجام اين عمليات بسيار اندک است. هدف از انجام اين پژوهش بررسي تأثير برگزاري يک دورة کوتاه‌ مدت بازآموزي بر ميزان ماندگاري مهارت انجام احياي قلبي- ريوي در دانشجويان کارشناسي پرستاري بوده است. روش‌ها: در اين مطالعة نيمه تجربي تمامي دانشجويان کارشناسي پرستاري سال چهارم (48 نفر) دانشکدة پرستاري و مامايي شيراز درآموزش اولية برنامة آموزشي احياي قلبي- ريوي پايه شرکت کردند. سپس به‌طور تصادفي در داخل گروه‌هاي مطالعه قرار گرفتند. شش ماه بعد، براي گروه 1 يک برنامة آموزشي 2 ساعته ارائه شد و يکسال پس از آموزش اوليه دو گروه با اجراي عمليات بر روي مانکن احيا و با استفاده از برگة مشاهده‌اي تهيه شده بر اساس آخرين دستورالعمل استاندارد بازنگري شدة انجمن قلب آمريکا سنجيده شدند. تجزيه و تحليل آماري داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل براي مقايسة دو گروه انجام گرفت. يافته‌ها: نتايج اختلاف معني داري را در آزمون قبل و بلافاصله بعد از آموزش در دو گروه نشان نداد (t= -1.7 , p= 0/09) ؛ اما بين نمرات آزمون يکسال بعد در دو گروه تفاوت معني داري مشاهده شد (t=8.5 , p= 0.00)، بدين معني که گروه آزمايش که در دورة کوتاه مدت بازآموزي شش ماه بعد شرکت کرده بود در انجام پنج مهارت بررسي ايمني صحنه، درخواست کمک، باز کردن راه هوايي به روش سرعقب- چانه بالا، عمق مؤثر فشردن قفسه سينه (5-4 سانتيمتر) و بالا و پايين رفتن قابل مشاهدة قفسه سينه نمرات بالاتري كسب كرده بودند. نتيجه‌گيري: نتايج مطالعه تأييد مي‌كند كه طراحي دوره‌هاي بازآموزي کوتاه مدت و کم هزينه در ماندگاري و تثبيت مهارت‌هاي اساسي احيا بسيار مؤثر واقع شده و بايد مورد نظر قرار گيرند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: دورة بازآموزي، ماندگاري، احياي قلبي- ريوي، دانشجويان پرستاري.
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 17 Sep 2016 10:32
Last Modified: 17 Sep 2016 10:32
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5339

Actions (login required)

View Item View Item