اثرات محافظتی عصاره گل گياه ازگيل ژاپنی بر سطوح MANF ساقه مغز در برابر سم 6- هيدروکسی دوپامين در رت

فلاح محمدی, ضیاء and آقاسی, محمد and احمدی کردآسيابی, مرجان (2014) اثرات محافظتی عصاره گل گياه ازگيل ژاپنی بر سطوح MANF ساقه مغز در برابر سم 6- هيدروکسی دوپامين در رت. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (120). pp. 61-68. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v21n120p61-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=3145&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : استرس اکسايشی در آبشار منتهی به تحليل نورون دوپامينی در بيماری پارکينسون، مشارکت دارد. عصاره هيدروالکی گل گياه ازگيل ژاپنی غنی از ترکيبات فنولی است. اين مطالعه با هدف بررسی اثر محافظتی عصاره گل گياه ازگيل ژاپنی در برابر کاهش سطوح عامل نوروتروفيک مزانسفالی مشتق از آستروسيت ( Mesencephalic Astrocyte-derived Neurotrophic Factor ( MANF ) ساقه مغز ناشی از ضايعه القاء شده با تزريق درون بطني6- هيدروکسی دوپامين در موش های صحرايی نر انجام شد. روش کار: در اين مطالعه­ آزمايشگاهی تجربی سه گروه: پايه، کنترل و گروه عصاره + پارکينسون قرار داشتند که پس از اتمام دوره پژوهش، گروه کنترل و گروه عصاره + پارکينسون سم عصبی 6-هيدروکسی دوپامين را دريافت و استرس را تجربه کردند. گروه مصرف عصاره به مدت دوازده هفته و در هر هفته سه بار عصاره را به صورت درون صفاقی و به ميزان 200 ميلی گرم به ازای هر کيلوگرم وزن بدن دريافت کردند . سطح MANF ساقه مغز با روش الايزا اندازه گيری گرديد. يافته­ها : داده­ها به روش آناليز واريانس يکطرفه و آزمون تعقيبی توکی تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد که سطح MANF ساقه مغز در موش ­ های پارکينسونی در گروه مصرف کننده عصاره نسبت به گروه پايه تفاوت معنادار نداشته است(223/0 p= )، اما با گروه کنترل تفاوت معنادار دارد (042/0 p= ). نتيجه­گيری: نتايج اين پژوهش نشان داد که پيش درمان با مصرف مزمن عصاره گل گياه ازگيل ژاپنی مي­تواند سبب محافظت از سطح MANF در برابر ضايعه ناشی از 6-هيدروکسی دوپامين ­شود و احتمالا می تواند نقش حفاظتی در برابر بيماری پارکينسون داشته باشد. واژه‌های کلیدی: عصاره گل گياه ازگيل ژاپنی، 6هيدروکسی دوپامين، MANF، موش صحرايی،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 19 Aug 2014 06:37
Last Modified: 19 Aug 2014 06:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/534

Actions (login required)

View Item View Item