ارتباط فرسودگي شغلي با خصوصيات دموگرافيک در امدادگران جمعيت هلال‌احمر استان تهران

نجفی, مهدی and حمدیه, مصطفی and حاتمی, حسین and فتحی, شاهین and سپاسی مقدم, حسین and علمی, هلن (2013) ارتباط فرسودگي شغلي با خصوصيات دموگرافيک در امدادگران جمعيت هلال‌احمر استان تهران. فصلنامه علمی امداد و نجات, 4 (4). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
10.pdf

Download (210kB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=233

Abstract

مقدمه: فرسودگي شغلي، يك سندرم روان‌شناختي خستگي هيجاني، مسخ شخصيت و كاهش كفايت شخصي است. فرسودگي شغلي، بيشتر در افرادي كه در كارشان مستقيماً با مردم سروكار دارند اتفاق مي‌افتد. امدادگران نيز ممكن است فرسودگي شغلي را تجربه كنند. بنابراين، بسيار مهم است كه عوامل مرتبط با فرسودگي شغلي در آنان‌ شناخته و درك شود. اين امر باعث مي‌گردد تا از بسياري از آسيب‌هاي روان‌شناختي در آنان جلوگيري شود. اين مطالعه بر آن است تا ارتباط برخي از متغيرهاي دموگرافيک را با فرسودگي شغلي، در امدادگران بررسي كند. روش‌ها: این مطالعه توصیفی- همبستگی است که به‌صورت مقطعی در سال 1389 در بین شعب چهارده‌گانة جمعیت هلال‌احمر استان تهران صورت پذیرفت. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش تمامي امدادگران شعب چهارده‌گانة جمعيت هلال‌احمر استان تهران بودند. تمام امدادگران شعب جمعيت هلال‌احمر استان مورد سرشماري قرار گرفتند. تعداد افراد شرکت کننده در مطالعه جمعاً 297 نفر بود. با توجه به اينکه تمام اين امدادگران مرد هستند، افراد مورد بررسي در اين مطالعه، همگي مرد بودند. اطلاعات دموگرافيک مربوط به شرکت کنندگان در مطالعه، به وسيلة پرسشنامه‌اي محقق ساخته جمع‌آوري گرديد. براي ارزيابي درجة فرسودگي شغلي شركت‌كنندگان در اين مطالعه از پرسشنامة استاندارد شدة فرسودگي شغلي مسلچ استفاده شد. در اين پژوهش، نرم افزار SPSS براي ورود و تحليل آماري داده‌ها، به کار گرفته شد و از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و مجذور خی استفاده گردید. يافته‌ها: يافته‌ها نشان داد ‌بين‌ کفايت شخصي و سن رابطه مثبت و معنا‌دار ضعيفي وجود دارد (138/0=r، 05/0> P). همچنين بين کفايت شخصي با تعداد شيفت در ماه گذشته، این ارتباط ضعیف و معنی‌دار مشاهده شده‌است (170/0=r، 05/0> P). به‌علاوه بين سابقة امدادگري، تعداد مشارکت در امدادرساني حوادث مجروح‌دار در ماه قبل، سطح تحصيلات و نوع امدادگري با مؤلفه‌های فرسودگي شغلي هيچ رابطه‌اي مشاهده نشد. نتيجه‌گيري: مي‌توان گفت که متغيرهاي دموگرافيک بررسي شده در اين پژوهش، ارتباطي با فرسودگي شغلي امدادگران نداشته‌اند. البته با توجه به اينکه همة امدادگران مورد مطالعه مرد بودند، لذا تعميم نتايج اين پژوهش به امدادگران زن بايد با احتياط صورت گيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فرسودگي شغلي، امدادگران، جمعيت هلال‌احمر، استان تهران.
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 05 Oct 2016 11:36
Last Modified: 05 Oct 2016 11:36
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5361

Actions (login required)

View Item View Item